تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

این گوسفند عجیب الخلقه به صورت مادرزادی دارای دو دهان می باشد که در ادامه تصاویر این مطلب از سایت فراناز مشاهده خواهید کرد. حیوانات و موجودات عجیب الخلقه زیادی در جهان به دنیا می آیند که شاید از وجود این حیوانات و جانوران بی خبرید.

 

حیوانات عجیب و غریبی در دنیا وجود دارند شاید با اندامی اضافی که اگر آنها را ببنید متعجب خواهید شد یک گوسفند که در ترکیه زندگی می نماید صاحبش به تازگی متوجه شده است که یک دهان با چند دندان در داخل گوشش وجود دارد و حتی آب دهان هم داخل گوشش ترشح می نماید گوسفند عجیب الخلقه که داخل گوشش دهان و دندان دارد ، پدیده ای عجیب در خلقت یک حیوان که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شد.

 

کشاورزی با دیدن گوش یکی از گوسفندانش وحشت کرد چرا که شاهد یکی از عجایب خلقت بود ، گوشی که داخلش دهان و دندان داشت.

 

تصاویر گوسفند عجیب الخلقه 2 دهان

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویری از گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تعجب کشاورز از دیدن گوسفند عجیب الخلقه اش

 

گوسفند عجیب الخلقه ای که 2 دهان دارد

“علی دمان” دامدار و کشاورز ترکیه ای صاحب گوسفند عجیب الخلقه و منتشر کننده تصاویر آن می گوید:یک روز که تصمیم گرفته بودم پشم های گوسفندان را کوتاه کنم متوجه چیز عجیبی شدم .

 

پشم دوتا از گوسفندان را تراشیدم نوبت به سومی رسید ، در همان حال که مشغول تراشیدن پشم بودم ناگهان احساس کردم که اشتباها گوش حیوان را بریدم اما خونی جاری نشد ؛ وقتی با دقت بیشتری نگاه کردم متعجب شدم صحنه ای که می دیدم برایم باورکردنی نبود.

 

گوسفند من داخل گوشش یک دهان داشت ، دهانی که دندان و حتی قدرت “بلع رفلاکس” یا همان قورت دادن را داشت.

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویری از گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

تصاویر گوسفند عجیب و غریب با 2 دهان در گوش هایش

عکس دهان و دندان هایی که داخل گوش گوسفند عجیب رشد کرده است

 

با دامپزشک تماس گرفتم که به سرعت خودش را به خانه من برساند ، دامپزشک بعد از معاینه کامل گوسفند گفت که حدس من درست بوده است و او یک دهان دارای دندان و قدرت بلع است که داخل گوش حیوان وجود داشته.صاحب گوسفند بعد از اطمینان گفت :قصد فروش و قربانی کردن حیوان را ندارم تا زمانی که نتیجه بررسی ها و علت اصلی این پدیده مشخصی شود.


مطالب پربازدید هفته
دوستان ما