درخت باش…

درخت باش…

درختان رهروانی خاموشند.سلوکشان در سکوت رفتن است…

میروند و میدوند و کسی صدای پایشان را نمیشنود…

بی هیایو رسیدن،رمز جوانمردی است…

تابستان که میشود،میوه ها که میرسند،تازه باخبر میشویم که این درخت همه ی چهارفصل پابه پای ما ایستاده بود…

نا ایستاده بود که او همه ی سرد و سخت زمستان را لخت و عور و بی برگ و بار دویده بود و این میوه نتیجه آنهمه در نهان دویدن است…

درخت باش،از راه پنهان برو،در نهان دویدن را بیاموز،به تابستانت که رسیدی میوه هایت خبر از راز نهانت خواهند داد…

#عرفان-نظرآهاری

پربیننده ترین مطالب سایت

مطالب پربازدید هفته
بهترین پوزیشن آمیزش با زن برای رسیدن به نهایت لذت جنسی
بهترین پوزیشن آمیزش با زن برای رسیدن به نهایت لذت جنسی
مشاهده بیشتر