دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص

گاهی اگر خواستی ،اگر توانستی
،اگر هنوز یادی از من در سر، که نه در دل داشتی ،
در کوچه ی تنهایی من قدمی بگذار
شلوغی کوچه ظاهریست
جز تو کسی تو این کوچه عزیز نیست

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
تمامی رنگ ها مال تو

سیاهی چشمانت برای من!

می خواهم آسمانی بسازم برای خودم

تا با هر نگاه تو موجی از ستاره ها زاده شوند

با بوسه ات بر پیشانیم ماه بخندد

و آغوشت کهکشانی آرام برای من باشد

تا تو هستی دنیای من هیچ کم ندارد …

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
نیمی از زندگی‌ام را با دوست‌ داشتن تو سپری کردم
و نصف دیگرش را با فراموش‌ کردنت
در هیچکدام موفق نشدم
خیلی از اوقات رویاهایمان را بە آیندە گرە می‌زنیم
اما خیلی از اوقات، اکنون از آیندە
زیباتر و
مهربانتر است
و من حالا می‌فهمم کە جهان گورستان بزرگی است
تو هم کودکی کوچک
اکنون بە یاد می‌آورم
روح گر آتش می‌گرفت، چندی بە خاکستر تبدیل می‌شد؟!
دل اگر استخوان داشت، چقدر خرد می‌شد؟!

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
عشق
همین خنده‌های ساده‌ی توست
وقتی
با تمام غصه‌هایت
می‌خندی
تا از تمام غصه‌هایم
رها شوم

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
دهانم پر از حرف نگفته است…
ولی حیف که با دهان پر نمیشود حرف زد…!دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
برای پریدن

لازم نیست پرنده باشم

همین که بخندی،

بال در میاورم..

دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
کابوسم را تعبیر کردند
به نیامدنت
و من خوب می دانم
همه خواب هایم وارونه اند
تو می آیی….دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
دلم ابریست..
در هوای رنگین کمان کودکی
برای رنگ بازی هایش!

یکدیگر را رنگی میکردیم
اما هرگز
کسی را رنگ نمیکردیم!
ما بدهکاریم
به یکدیگر
و به تمام ” دوستت دارم ” های نا گفته ای
که پشت دیوار غرورمان ماندند
و ما آنها را بلعیدیم
تا نشان دهیم منطقی وبی نیاز هستیم…دست نوشته های عاشقانه بسیار زیبا و خاص
چه فرقی دارد که حرفهایم را چه بنامی

شعر

نثر

متن

فرقی ندارد چون

دلنوشته ، دلنوشته است

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما