خیلی دلم میخواهد با کلاس باشم

خیلی دلم میخواهد با کلاس باشم

خیلی دلم میخواهد با کلاس باشم

لطفا این مطلب را کامل و دقیق مطالعه کنید.
اگر شما ذاتا” انسان با کلاسی هستید که هیچ !!! در غیر این صورت باید از هر فرصتی برای نشان دادن این موضوع استفاده کنید . شاید باورتان نشود ولی شما می توانید از جراحت خود نیز برای کلاس گذاشتن استفاده کنید فقط کافیست جواب های زیر را با اندکی قیافه موجه بیان کنید
اگر شصت پای شما زیر اجاق گاز گیر کرده و شما ان را باند پیچی کرده اید هر گاه علت آن را از شما جویا شدند باید جواب دهید : “موقع تکان دادن پیانوی بابام پام مونده زیرش”
اگر صورت شما بر اثر جوشکاری زیر آفتاب سوخته باید بگویید : “از اسکی آخر هفته نمی توانم بگذرم”
اگر به خاطر تک چرخ زدن با موتور براوو جلوی مدرسه دخترانه به زمین خورده اید در جواب باید بگویید : “با موتور هزار داداشم تو جاده چالوس تصادف کردیم”
اگر انگشت دست شما به ماهیتابه پیاز داغ چسبیده علت آن را چنین بیان کنید : “دیشب با قهوه جوش اینجوری شد”
اگر بر اثر ضربه ی چکش ناخن شما شکسته باید بگویید : “به سیم گیتارم گیر گیر کرده”
اگر بر اثر زد و خورد در صف روغن کوپنی زیر چشم شما کبود شده جوابتان این باشد : “چند روز پیش توپ تنیس به صورتم خورد”
اگر صورت شما بر اثر خوردن خرمای خیرات و چای و شیرینی مملو از جوش شده علتش را چنین وانمود کنید: “که خواهرتان از هلند شکلات زیادی اورده است”
اگر مینی بوس شما در جاده خاکی چپ کرد و حسابی مجروح شدید بسیار عصبانی بگویید : “الکی می گویند زانتیا ایربگ داره “
اگر کف دست شما به قوری سماور چسبید بگویید:”حواسم نبود میله ی شومینه زیادی داغ شد”
اگر موها و ابروهای شما در چهار شنبه سوری سوخت جواب دهید:”بچه همسایه را از میان شعله های آتش بیرون کشیدم!
If you are inherently “a man with a class that is no !!! Otherwise, you should use every opportunity to show this. Maybe you do not believe in it, but you can use your own injury to class. Just answer the following with a bit of a justification.
If your six feet are stuck under a stove and you’ve screwed it up, you should answer it whenever the reason for it is asking you: “When you rock the piano,
If your face burns by burning sunburn, you should say: “I can not leave the weekend ski”
If you have landed at the front of a girls’ school on the Bravo’s single-wheel drive, you must say: “With the engine of a thousand miles we hit the Chalous road”
If your finger is sticking to the hot onion pot, the reason for this is as follows: “Last night it was with boiling coffee”
If you break the nail with the impact of a hammer: “Get stuck on my guitar wire”
If you are bruised in the queue of a coupon oil beneath your eyes, answer is: “A few days ago, the tennis ball fell on my face”
If your face is filled with charcoal dates and tea and sweets boiled, tell your cause: “That your sister has a lot of chocolates from the Netherlands”
If your minibus left on a dirt road and got injured, say very angry: “Alky says Zantia Airbag is”
If your palms stick to the samovar teak: “I did not mind the fireplace was hot.”
If your hair and eyebrows answer Wednesday’s fuel syringe: “I removed the neighbor’s baby from the flames!”
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
دلیل علاقه مردان به سینه زنان
دلیل علاقه مردان به سینه زنان
مشاهده بیشتر