دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 

جمجمه که میبینیم یعنی این تکه استخوان روزی در بدن فردی زنده و سرحال قرار داشته است که الان دیگر زنده نیست. ریشه ارتیاط و علاقه انسان به گیاه از سالهای بسیار دور و شاید از دوران انسانهای اولیه نشأت می گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاه مسیر تکاملی و اشتقاق علمی گسترده أی داشته است.

در این راستا از زمان مهاجرت قوم ماد به فلات ایران ، مردم این سرزمین همواره در توسعه فضای سبز و کاشت گیاهان کوشا بوده اند به طوری که روزگاری ایران به نام کشور گل وبلبل شهرت داشت.

 دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 

دیزاین جمجمه انسان با طبیعت!

 

 

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
مشاهده بیشتر