5 نکته مهم درباره امنیت و بهداشت در آرایشگاه ها

5 نکته مهم درباره امنیت و بهداشت در آرایشگاه ها

تجربه مهم است
ماهمه ازجراحان می پرسیم که چه تعدادی ازاین جراحی ها را تاحالا انجام داده اید قبل از اینکه به آنها اجازه بدهیم ماراجراحی کنند.این یک ایده خوب است که همین سوال راازمتخصصان زیبایی بپرسیم.گذشته از این خیلی ازآنها کارهایی انجام می دهند که میتواند به پوست ،چشمها ،پوست سر ،یا موی شما آسیب برساند.

 

ارزانی دلیل خوبی برای انجام کار نیست
اگرشمابه مراکز زیبایی غیربهداشتی وارزان بروید مخصوصا برای خدماتی که شامل مواد شیمیایی هستند می توانید سلامتیتان رادرمعرض خطرقراربدهید.سالنهایی که برای یک سرویس خاص هزینه ای زیرنرخ بازارمیگیرند ممکن است ازمحصولات شیمیایی باهمان کیفیت وسلامت برای انجام آن کاراستفاده نکنند.یک هشداردیگر:سالن هایی که تعداد زیادی از خدمات روزانه راباتخفیف پیشنهاد میکنند ممکن است دچارازدحام شوندوافراد بدون تجربه ای برای انجام کارها برای رفع شلوغی داشته باشند.

 

درموردحساسیت ها صحبت کنید
اگرمیدانید که به مواد شیمیایی حساسیت دارید و آرایشگرتان می خواهد از یک محصول جدید استفاده کند اصرار کنید که آن را روی یک ناحیه کوچک تست کند.تولیدکننده معمولا یک تست را پیشنهاد میکند.اما درواقعیت تعداد کمی ازآرایشگران آن را انجام می دهند مگراینکه شما از آنها بخواهید.

 

دنبال ضدعفونی کننده باشید
من همیشه تعجب میکنم وقتی می بینم آرایشگرشانه ها و برس ها را ازکشویا جیب هایش بیرون میاورد بجای اینکه آنها را از ظرف مناسب پرشده با محلول ضدعفونی کننده بیرون بیاورد.این محلول سبز یا آبی چیزی است که قطعا بین شماوشپش های مشتری بعدی قرارمیگیرد.

 

مراقب گرمای بالاباشید
بعضی از اتوهای صاف کننده مو و سشوارها می توانند تا 45 درجه فارنهایت حرارت ایجادکنند.اما اکثرموها به حرارتی به این اندازه نیاز ندارند.بنابراین اطمینان حاصل کنید که آرایشگرتان به اندازه کافی برایتان وقت بگذارد تا مجبور نشود درجه حرارت را به حداکثربرساند.

 

 حرف آخر
اگرچیزی بنظرتان درست نمی آیدازاینکه حرف بزنید یا بلند شوید وآنجا را ترک کنید نترسید.بعضی از سالن ها جوی را ایجاد می کنند تا مانع اعتراض مشتری شوند که غلبه برآن می تواند سخت باشد.ولی موضوع فقط موهای شما نیست.سلامتی شما در خطر است پس خجالت را کنار بگذارید !

 

گردآوری : فراناز