سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

مجموعه : مجله خبری
نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

این پلیس پس از نجات زن گفته تنها یک دقیقه تا زیرآب رفتن کامل اتومبیل زمان باقی بوده که وی شیشه را شکسته است.

 

نجات زنی که به طرز عجبیبی در حال غرق شدن بود(عکس)،به گزارش فراناز این زن جوان که سوار بر خودروی بی.ام.و با سرعت بالا به داخل رودخانه “ویته ماتا” در “اوکلند” افتاده بود چیزی نمانده بود زیر آب برود که دو پلیس با حضور به موقع و اقدام سریع او را از مرگ نجات دادند.

 

این دو پلیس در ابتدا سعی کردند با ضربه باتوم درهای ماشین را باز کنند و زن را نجات دهند اما موفق نشدند. در لحظاتی که قسمت جلوی خودرو به زیر آب رفته بود و زن به صندلی عقب امده بود و کمک می خواست یکی از پلیس ها با پرتاب سنگ شیشه عقب را شکست و زن را از ماشین بیرون آورد. این پلیس پس از نجات زن گفته تنها یک دقیقه تا زیرآب رفتن کامل اتومبیل زمان باقی بوده که وی شیشه را شکسته است.

 

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

نجات زن

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

زن در حال غرق شدن

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

نجات در حال غرق شدن

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

نجات زن در حال غرق شدن

نجات زنی که به طرزعجبیبی درحال غرق شدن بود(عکس)

 

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته