سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.
 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

 آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام خدا از بنده، به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد.

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

به عقیده من تنها موضو عی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

رقت به سه کس واجب است :

۱-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد .

۲-قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

۳-کریمی که محتاج لئیمی باشد

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع (مقطعی) بـُود،و یقین داشته باش که همه ی مواهب از حضرت اوست،

و از او نعمت های باقی (نعمتهایی که مثل انرژی پایستگی دارند!)،و فوایدی که از تو مفارقت(جدایی) نتواند کرد، التماس کن.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگه دار

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب علم را مقدم دار.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

اهلِ علم را به کثرت علم امتحان مکن،بلکه اعتبار حال ایشان به دوری از شر و فساد کن.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است،

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

بر آسایش و خواب اقدام مکن،مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چیز را به تقدیم رسانیده باشی:

اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه
دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نه
سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل به ندای درونت یا نه.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

یاد کن که چه بوده ای در اصل،و چه خواهی شد بعد از مرگ،و هیچکس را ایذا رنجور مکن،که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

در فعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار ، بلکه پیش از التماس افتتاح مکن (منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند تا بعدش تو به او کمک کنی ،قبل از اینکه التماس کند، شروع به کمک کن)

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .

افلاطون

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است .پورتال فراناز

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

جان را فدای یاران موافق کنید .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

زیان رساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریب مغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

خردمندترین مردم قدرتمندترین است .

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

به هنگام لمس عشق، هر کسی شاعر می‌شود.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

همین که مرد از حد خود تجاوز کند، یعنی به‌آنجا رسد که محل او نبوده، اخلاق او زشت و خشن می‌گردد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

لذتی که از علم حاصل می‌شود، لذتی بی‌آلایش است.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

فقط عدالت است که می‌تواند موجد خوشبختی شود.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

علاقه‌ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

سرعت و تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را می‌جویند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

دشمنان من سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن و دسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن با گروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تا جان در بدن دارم می‌جنگم اما گروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت، چون مقابله با خصم ضعیف از مقام انسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیز می‌سازد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

در آئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام ده و اگر قیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورت میفزا.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

خدا در راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌اند اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت به‌دست آمده کار آسانی به نظر می‌رسد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگز به‌آنان مجال نمی‌دهد که حتی لحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویش بیندیشند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهای دیگری که در دست نیک‌مردان باعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود، اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

افراط، عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری در جهت مخالف پدید می‌آورد خواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه در حکومت.

 

سخنان زیبا و آموزنده از افلاطون

 

اشرار، کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌آن می‌چسبند و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند.

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته