سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

مجموعه : اخبار ورزشی
دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

به گزارش فراناز دختر شجاعی با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد. این دختر جوان که در مسابقه دو ماراتون بوستون مجروح شده بود حالا با پای مصنوعی در مسابقات دو ماراتون شرکت کرد.

 

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

دختر شجاعی که با پای مصنوعی در دو ماراتون شرکت کرد

 

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته