باحالترین متن های کوتاه و زیبای تلگرام

باحالترین متن های کوتاه و زیبای تلگرام

هنگام خواستگاری از چشمهایت چیزی نپرس ، با گوشهایت مشورت کن !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

چون از زندگی خسته شده بود ، مرخصی گرفت و رفت به جهان دیگر

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

 بادکنک یک سوزن به خودش زد ولی فرصت نکرد جوالدوز به دیگران بزند

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

فنر ‎خجالتی ، نتوانست خودش را جمع‎ ‎کند

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

شکوفه پاداش درختانی است که سختی سرمای زمستان را به جان خریده اند …

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

دست سرنوشت را . . .
بـــــــایـــــــد قطــــــع کـــــــــرد . .
او دزد ” آرزوهـــــــــای ” مـــن اســـــت !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

شکوه علفزار را در شکم گوسفند دیدم !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

اگر خودتان را به آن راه زدید ، مواظب باشید گم نشوید

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

مردم می گویند حالت را می گیرم ، نمی گویند دیروز یا فردایت را می گیرم …
چون اگر حال را بگیرند فردا را هم گرفته اند و دیروز را بی فایده کرده اند !!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

بی رنگ و روغن هم می توان تابلو شد.

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

وقتی گوشم سنگین میشه ، وزنم تغیری نمی کنه !!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

با این که کچل بود کلکسیون سشوار داشت !

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

تمام خیابانها سبز شده اند از وقتی که مراکاشت وبادیگری رفت..

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

پایمال ترین ، بی بوترین ولی مقاوم ترین گل دنیا را روی قالی خانه مان یافتم

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

بیکاری هم خودش یک کار است ، افسوس که تعطیلی و مرخصی ندارد

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

هیچ کس به سکوتم نمی رسه…
همه منتظرن به فریادم برسن!!!

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

رنگین کمان آتش بازی آبکی طبیعت است

 

باحالترین متن های کوتاه و خنده دار تلگرام

 

ماهیهای آپارتمان نشین ، در تنگ آب زندگی میکنند

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
نقاط حساس تحریک پذیر بدن عشقم در رابطه جنسی کجاست؟
نقاط حساس تحریک پذیر بدن عشقم در رابطه جنسی کجاست؟
مشاهده بیشتر