زنانی که دخترباردار هستند در این مکان نروند!

زنانی که دخترباردار هستند در این مکان نروند!
یک روزنامه انگلیسی خبر از واقعه ای می دهد که یادآور رفتار اعراب جاهلی پیش از ظهور اسلام در زنده به گور کردن دختران است، اما این بار در هند فرزندان دختر پیش از به دنیا آمدن توسط والدین خود کشته می شوند.
در 30 سال گذشته 12 میلیون جنین دختر در هند پیش از آنکه متولد شوند کشته شده اند .
 
این اقدام بی رحمانه از سوی والدین صورت می گیرد و دلیل آن بیشتر به فقر فرهنگی موجود در هند بازمی گردد.از بین بردن جنینهای دختر در هند تبدیل به شیوه ای مرسوم شده به طوریکه هم اکنون در اغلب نقاط این کشور جمعیت پسران در مقایسه با پسران در حال افزایش است و ادامه این روند می تواند در آینده صدمات بی شماری به هند وارد کند.
بر اساس آمار سال 2011، مقایسه جمعیت زیر هفت سال پسر و دختر در هند نشان می دهد که هم اکنون تعداد دختران هند هفت میلیون و 100 هزار نفر از تعداد پسران کمتر است و این در حالی است که این آمار در سال 2001 شش میلیون، و در سال 1991 فقط چهار میلیون و 200 هزار نفر بود. و در حالت کلی نیزهم اکنون در هند به ازای هر یک هزار پسر 915 دختر وجود دارد که این کمترین رقم ممکن از سال 1961 تا کنون محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، جهالت در هند به جایی رسیده که اکنون اغلب خانواده ها دست به سقط اختیاری می زنند. در این روش پس از آنکه جنسیت جنینی مشخص شد، در صورتی که جنین دختر باشد خانواده اقدام به سقط آن می کند، زیرا هیچ خانواده ای در هند نمی خواهد بیش از یک دختر داشته باشد.تحقیقات نشان می دهد که سقط اختیاری در هند بیشتر در خانواده هایی انجام می شود که فرزند اول آنها دختر است. معمولا خانواده های هندی از اولین فرزند دختر استقبال می کنند، اما تمایل دارند که فرزندان بعدی آنها پسر باشند.

در هند عقیده ای وجود دارد که این عقیده در اغلب خانواده های هندی رایج است و آن اینکه بدون فرزند پسر، خانواده متعادل نیست.ایندیپندنت در ادامه می نویسد : سیستماتیک شدن از بین بردن فرزد دختر در آنچه بزرگترین دموکراسی جهان خوانده می شود، سبب افزایش شکاف جمعیتی شده و این موضوع بدون شک در آینده مشکلات اجتماعی بی شماری را برای هند پدید می آورد که یکی از آنها  در سالهای آینده و زمانیکه کودکان فعلی بزرگ شده و تصمیم به ازدواج بگیرند رخ خواهد داد.
سرشماری در خانواده هایی که اقدام به سقط جنین اختیاری می کنند نشان می دهد که میزان تولد نوزادان دختر به عنوان فرزند دوم از 906 دختر به ازای یک هزار پسر در سال 1990 به 836 دختر به ازای هر یک هزار فرزند پسر در سال 2005 کاهش یافته و این بدان معناست که در دهه گذشته بین سه تا شش میلیون جنین دختر در هند از بین رفته است.

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما