دخترچهار ساله چینی كه شكمش یك متر باد كرده !

دخترچهار ساله چینی  كه شكمش یك متر باد كرده !

دختر چهار ساله چینی از بیماری عجیبی در رنج است. شیایو یوی ۴ ساله در حال گریه کردن در آغوش مادرش است. ظاهرا وقتی وی ۸ ماهه بوده از بیماری نا شناخته ای رنج می برده است.

این ناراحتی نوعی تورم شکمی است که تاکنون شکم وی را یک متر بزرگ کرده است. مادرش با مراجعه به چندین دکتر و بیمارستان سعی کرده این بیماری را درمان کند اما تا کنون موفقیتی حاصل نکرده است

 

دخترچهار ساله چینی  كه شكمش یك متر باد كرده !

دخترچهار ساله چینی  كه شكمش یك متر باد كرده !

.

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما