بهترین کانال خفن تلگرام باحال
تبلیغات متنی

برنامه بدنسازی برای فیتنس با هدف كات و تفكیك عضلانی

برنامه بدنسازی برای فیتنس با هدف كات و تفكیك عضلانی

روز اول :

حركتتكرارست
جلو بازو با سیم كش جفت + جلو بازو با دمبل تكی124
هالتر لاری + جلو بازو دمبل چكشی124
پشت بازو هالتر خوابیده رو صورت + پشت بازو سیمكش دو دستی124
پشت بازو هالتر پرسی + پشت بازو دمبل جفت از پشت گردن124
ساعد با هالتر ایستاده از پشتتا نهایت خستگی4

روز دوم :

حركتتكرارست
پرس سینه با هالتر + قفسه سینه با دمبل154
پرس بالا سینه با دمبل + كراس زیر سینه با سیمكش154
كراس اورتا نهایت خستگی4
زیر بغل سیمكش از جلو + پلاور با دمبل154
زیر بغل هالتر خم + زیر بغل سیم كش روئنیك154
زیر بغل سیكمش از پشتتا نهایت خستگی4

روز سوم :

حركتتكرارست
سرشانه با هالتر از پشت + سرشانه با دمبل خمیده154
نشر سرشانه با دمبل + سرشانه دمبل جفت (موازی)154
اسكوات پا با هالتر + جلو پا با ماشین154
هاك با دستگاه + پشت پا با ماشین154
ساق ایستادهتا نهایت خستگی4
كول با هالتر + شراگ با دمبل15 

 

 

گردآوری : فراناز

پربیننده ترین مطالب سایت