شرح کامل هفته 1 تا 40 بارداری

شرح کامل هفته 1 تا 40 بارداری

ولین روز بعد از آخرین دوران قاعدگی جزء اولین روز حاملگی حساب می شود، بنابراین زن در حقیقت در دو هفته اول از دوران بارداری حامله نیست. بعضی از خانم ها این ایجاد و جدا شدن نخمک را احساس می کنند برای مثال خانم باردار احساس درد مزمن در تخمدانها می کند یا کمی خونریزی دارد و یا بعضی ها در زمان جدا شدن تخمک احساس شهوت بیشتر ی می کنند. در زمان جدا شدن تخمک حرارت دمای بدن حدود نیم درجه اضافه می شود و این اضافه شدن درجه حرارت در تمام دوران حاملگی باقی می ماند. بعد از جدا شدن تخمک وارد لوله های رحم می شود. در لوله های رحم تخمک می تواند حدود یک روز تا یک روز و نیم باقی بماند. بعد از همخوابی اسپرمها بسوی رحم شنا کرده ودر لوله های رحم با تخمک بر خورد
.می کنند
به دلیل اینکه اسپرمها می توانند چند روزی و در بعضی از شرایط تا یک هفته زنده بمانند، آنوقت حتی اگر زوج یک یا چند روز قبل از جدا شدن تخمک همخوابی داشته باشند اسپرم ها می توانند در انتظار تخمک داخل لوله های رحم باشند. وقتی برخورد اسپرم و تخمک صورت گرفت و تخمک بارور شد، آن وقت بسوی رحم حرکت می کند. در بعضی موارد خیل نادر تخمک بارور شده در لوله های رحم باقی مانده وآنجا شروع به رشد می کند این نوع نادر حاملگی، حاملگی خارج از رحم نامیده می شود. در خارج از رحم فضا برای رشد تخمک و حاملگی به اندازه کافی وجود ندارد. به همین دلیل وقتی تخمک بارور شده در آنجا رشد کرد، به سمت اعضا داخلی بدن فشار می آورد و خانم باردار احساس درد زیادی می کند. در اینگونه موارد خانم باردار به خونریزی می افتد. آن وقت تخمک بارور شده باید از طریق عمل بیرون آورده شود.
بعد از ۳ تا ۴ روزتخمک بارور شده به رحم می رسد به دلیل اینکه هنوز هیچ ارتباطی بین تخمک و بدن خانم باردار وجود ندارد تخمک دارای آن مواد غذایی که احتیاج دارد می باشد.
تقسیم سلولها شروع می شود. آن سلول هایی که جفت را تشکیل می دهند هورمون حاملگی را تولید می کنند. وقتی که خانم باردار تست حاملگی می دهد این هورمون در ادرار آنها دیده می شود. تقریبا ۴٠ درصداز تخمکهای بارورشده تبدیل به جنین و حاملگی می شوند تقریبا ۸٠ درصد از خانم های که سعی در حاملگی دارند در طی زمان یک سال موفق به این کار می شوند.
 

 

هفته ۳ بارداری
خانم های باردار هنوز نمی دانند که حامله هستند ولی در رحم آنها اتفاقات زیادی در
.حال افتادن است
هفت روز بعد از اینکه عمل لقاح انجام شد، تخمک بارور شده جای خود را داخل رحم
.پیدا کرده وآنجا قرار می گیرد و در آنجا خود را داخل مایع لزجی قرار می دهد
.اغلب تخمک در قسمت بالای رحم قرار می گیرد و در همانجا جفت هم قرار می گیرد
هنگامی که تخمک به رحم می چسبد خانم های باردار کمی خونریزی پیدا می کنند که
.کاملا طبیعی می باشد
بعضی وقت ها برای تخمک بارور شده مشکل است که جای خودرا در رحم محکم کرده به
.دیواره رحم بچسبد. آنوقت تخمک با خونریزی قاعدگی خانمها بیرون می آید
بدلیل اینکه بعضی وقتها قاعدگی با تاخیر انجام می شود خانم حتی احساس
.نمی کند که حامله شده است
morula بچه فعلا در حد چندین سلول به هم چسبیده می باشد و در زبان علمی
.نامیده می شود
در حال حاظر اندازه آن بزرگ تر از نوک یک سوزن یعنی حدود پانزده صدم میلیمتر است و
.در زیر میکروسکوپ تقریبا شبیه یک نقطه دیده می شود
 

 

هفته ۴ بارداری
در این هفته خونریزی قاعدگی خانم شروع نمی شود و شاید غیرمعمول
.احساس خستگی کند. خانم شک می کند شاید حامله باشد
گروه سلولها حدود ۱ میلیمتر شده اند، آنها از میان لوله های رحم گذشته اند و در رحم
.جاگیری کرده اند
سلولها تقسیم می شوند طوریکه یک قسمت از تخمک بارور شده تبدیل به جنین و
.قسمت دیگر آن تبدیل به جفت می شود
:آن قسمتی که تبدیل به جنین می شود از ۳ قسمت تشکیل شده است
بطور ساده میتوان گفت که یک قسمت معده و روده و کبد و لوزالمعده و مثانه را
.تشکیل میدهد
.قسمت دیگر تبدیل به پوست و مو و ناخن و دستگاه عصبی تشکیل می شود
و آخرین قسمت تبدیل به استخوان ها، عضلات، کلیه ها، دستگاه قلب و عروق و
.دستگاه تناسلی تشکیل می شود
همچنین در این موقع بنده ناف شروع به پدیدار شدن می کند و بعضی از خانم ها در این
.موقع احساس می کنند باردار هستند
.قسمت بیرونی تخمک بارور شده، به جفت تبدیل خواهد شود
جفت از میلیونها سوراخ (کانالهای عبوری) تشکیل شده است که از طریق آنها خون
جنین می تواند مواد غذایی واکسیژن را جذب کند بدون اینکه با خون مادر تماسی
.داشته باشد
.وظیفه جفت این است که به جنین در طول زمان حاملگی اکسیژن ومواد غذایی برساند
.وظیفه دیگر جفت این است که مواد زائد را از جنین به مادر انتقال دهد
مواد دفع شدنی از طریق بنده ناف وارد خون مادر می شود تا از طریق کبد و کلیه های
.مادر جذب و دفع شود
به دلیل اینکه جنین در حقیقت یک عضو ناشناس برای بدن مادر است که از سلولهای پدر
.و مادر تشکیل شده است، بدن مادر احتمال به دفع آن را دارد
به همین دلیل جفت به طریقی ساخته و طراحی شده است که خون مادر و جنین
.هیچ وقت با هم تماسی نداشته باشند
منفی گفته می شود و گروه خونی RH اگر گروه خون مادر حامله از نوعی است که به آن
مثبت باشد در خون خانم باردار نوعی سیستم دفاعی بر ضد خون جنین RH جنین از نوع
ساخته می شود که اگر خون جنین و خون مادر با وجود همه پیش گیری ها با هم
.تماس پیدا کنند از آن سیستم دفاعی استفاده شود
به منظور پیشگیری از این موضوع برای خانم باردار در هنگام تست از آب رحم و یا بعد از
.زایمان آمپول تجویز می شود
 

 

هفته ۵ بارداری
دوره قاعدگی دیر شده است و از زمان آن چند روزی گذشته است. اما خانم هنوز
.دلایلی برای باردار بودن ندارد
بعضی از خانم ها در همین هفته دچار حالت تهوع می شوند و احساس خستگی کرده و
نگران هستند. خیلی از خانم های باردار از الان اخلاق و رقتارشان تغییر کرده و
.عصبی هستند
از این هفته به یقین می توان دانست که خانم باردار است یا نه و می تواند تست
.حاملگی بدهد
در حقیقت چند روز بعد از اینکه از زمان قاعدگی گذشته است می توان تست حاملگی
.داد اما احتمال اینکه تست به صورت غیر واقعی منفی باشد وجود دارد
این بدین معنی است که جواب تست احتمال دارد که منفی باشد در صورتیکه خانم
.باردار است
تست حاملگی در درمانگاه های مجاز گرفته می شود ولی حتی از داروخانه ها هم
.می توان این تست را خرید و در خانه آن را انجام داد
.جنین الان حدود ۳ هفته است و اندازه آن کمی بزرگتر از ۱ میلی متر می باشد
.آنچه می خواهد دستگاه عصبی، مغز و نخاع شود شروع به نمادار شدن می کند
آنچه که شروع ستون فقرات است تقسیم به ۴۲ قسمت می شود که بعداٌ مهره های
.ستون فقرات را تشکیل می دهند
.قلب شروع به نمایان شدن میکند و ضربان دارد و گلبول ها تشکیل می شوند
این هفته برای جنین خیلی مهم است به دلیل این که در این هفته اعضا مهم بدن و
.فعالیت آنها آشکار می شوند
اگر مادر دارویی مصرف کرده یا خوراکی غیر مجازی خورده باشد احتیاج به نگرانی
.نیست چون جنین هنوز از منبع غذایی خود تغذیه می کند و از طرف مادر تغذیه نمی شود
اواخر این هفته خانم کاملاٌ مطمئن شده که حامله است و سینه هایش سفت شده
.است
.مادر بیشتر از همیشه نیاز به ادرار کردن دارد یا از حد معمول گرسنه تر است
.مادر بیشتر از همیشه نیاز به ادرار کردن دارد یا از حد معمول بیشتر گرسنه می شود
خانم باردار شاید یک تست حاملگی انجام داده یا به دکتر زنان برای اولین بار
.زنگ زده است
 

 

هفته ۶ بارداری
دوره قاعدگی ۲ هفته دیر شده است و بیشتر افراد در این موقع مطمئن هستند که
.حامله اند
خانم باردار حالت تهوع دارد، که معمولاٌ در صبح ها بیشتر است، سینه هایش سفت
.شده اند، احساس خستگی می کند و نیازش به خواب بیشتر می شود
.بعضی از خانم های باردار ترش می کنند و یا مبتلا به یبوست می شوند
بعضی از خانم های باردار حالت تهوع نداشته ومشکلی نیز برای غذا خوردن ندارند اما
.اضافه وزن پیدا کرده اند
همه این چیزها طبیعی است. این روش بدن انسان است که می خواهد با این
.علامت ها به خانم بگوید باردار شده است
خانم هایی که سیگار می کشند این ریسک برایشان وجود دارد که بچه ها یی با
.وزن کمتر ازحد معمول بدنیا بیاورند
در دوران بارداری به هیچ وجه نباید الکل، مواد مخدر و دخانیات مصرف کرد. بدلیل اینکه
.جنین تحت تاثیر قرار گرفته و ریسک برای سقط جنین را بیشتر می کند
.این مواد حتی می توانند باعث مرگ نوزاد بعد از زایمان هم شوند
جنین هنوز در آب قرار ندارد اما قلب و ضربان قلب دارد و الان می شود ضربان قلب بچه
.را هنگام سونوگرافی شنید
جنین هنوز دست و پا ندارد اما جوانه هایی در بدن جنین ایجاد شده که در آینده
.دست ها و پاهای بچه را تشکیل خواهند داد
مغز، چشم و گوش شروع به نمودار شدن می کنند و پایه های اولیه اعضا داخلی
.همچون شش ها و کبد نمودار می شوند
.جنین الان بین ۲ تا ۴ میلی متر از سر تا باسن می باشد
 

 

هفته ۷ بارداری
خانم باردار الان بیشتر از پیش احساس حاملگی می کند. او احساس خستگی کرده و
حالت تهوع دارد. بالا بودن مقدار هورمون حاملگی در بدن خانم های باردار یکی از دلایل
.ایجاد حالت تهوع در آنها می باشد
بعضی از خانم ها الان اضافه وزن پیداکرده اند یا شاید به علت حالت تهوع
.وزن هم کم کرده اند
هضم غذا خیلی کندتر انجام می شود و به همین دلیل در شکم گاز تولید می شود و
.خانم باردار احساس سیری ناخوشایندی دارد
.به دلیل این که روده ها کندتر کار می کنند، شکم همراه با درد نفخ کند
یک نصیحت خوب برای خانم های باردار این است که صبح ها قبل از اینکه از
رختخواب بیرون بیایند، غذای کم و سبکی بخورند. برای آنها بهتر است که در
.طول روز به تعداد دفعات زیاد ولی در هر وعده حجم کمتری غذا میل کنند
.هنوز نمی توان دختر و پسر بودن جنین را تشخیص داد
.بازوها و پاها شروع به رشد کرده اما دست ها هنوز تکمیل نشده است
.چشم مثل ۲عدد گودی در دو طرف سر دیده می شود
در ابتدای تشکیل جنین چیزی شبیه دم در انتهای ستون فقرات وجود دارد که در حدود
.هفته ۹ ناپدید می شود
الان همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد. اوایل هفته جنین از سر تا باسن
بین ۴ تا ۵ میلی متر و در انتهای هفته بین ۱۱ تا ۱۳ میلی متر می باشد، چیزی
.به بزرگی یک نخود
.در هر دقیقه ۱٠٠٠٠٠ سلول جدید عصبی بوجود می آید
مغر شروع به ۲ قسمت شدن کرده است والان جنین می تواند یک سری
.عکس العمل ها را انجام دهد
هنوز حاملگی با چشم دیده نمی شود اما علایمی مانند درد در
.سینه ها، حالت تهوع، خستگی و غیره برای خانم باردار جای هیچ شکی باقی نمی گذارد
 

 

هفته ۸ بارداری
حالا رحم بزگ شده است. قبلا به اندازه یک تخم مرغ بود اما الان به اندازه
.یک پرتقال است
به دلیل اینکه رحم به سمت مثانه فشار می آورد خیلی از خانم های باردار مرتب
.احساس می کنند که مثانه شان پر است
آن دسته از عضلات بدن که انسان به طور ارادی نمی تواند کنترل کند، هنگام حاملگی
.شل می شوند. این گروه از عضلات به طور مثال در رحم، رگها و روده ها وجود دارند
.وقتی این عضلات شل می شوند بطور مثال یبوست به وجود می آید
چند نصیحت خوب برای جلوگیری از یبوست می تواند این باشد که، خیلی آب
.بنوشیم، نان سبوس دار و سبزیجاتی که دارای فیبر زیادی هستند، مثل هویج بخوریم
خوردن جند عدد آلو هنگام صبحانه نیزمی تواند خوب باشد. همچنین ورزش مداوم، مثل
.پیاده روی مفید می باشد
آن رگ هایی که بطور سطحی زیر پوست هستند در هنگام حاملگی خیلی واضح
.دیده می شوند
.بعضی از خانم های باردار مبتلا به واریس یا بواسیر می شوند
در خانم های باردار ریسک برای عفونت در مثانه و دیواره دستگاه ادرار وجود دارد که
.در این صورت باید فوری به پزشک مراجعه کرد
اگر زود به پزشک مراجعه نکنید ممکن است عفونت بیشتر شده، حتی درد زود هنگام
.به وجود آورد
به همین دلیل گاهی اوقات خوب است هنگام حاملگی تست ادرار داده تا وجود باکتری در
.ادرار کنترل شود
.بچه تو الان مدام در حال حرکت است، ضربان قلب دارد و از طریق بند ناف تغذیه می کند
غضروف ها واستخوان ها در این هفته شروع به تشکیل شدن می کنند و ساختمان اولیه
چشم ها در حال شکل گیری است. زبان شروع به ظاهر شدن می کند و بازوها بلندتر
.شده اند. سوراخ های بینی قابل رویت است
.از سر تا باسن بچه حدود ۱۴ تا ۲٠ میلی متر است
 

 

هفته ۹ بارداری
بعضی از خانم های باردار احتمال دارد که ابتدای حاملگی خونریزی داشته باشند و از این
.خونریزی احساس نگرانی می کنند
خونریزی ها در ابتدای حاملگی می تواند به دلیل تغییرات هورمونی باشد که اتفاق
.می افتد
خونریزی هایی که در آنها دردی احساس نمی شود بطور معمول نگرانی هم در مورد آن
وجود ندارد. اما اگر در حین خونریزی درد هم احساس می شود حتما باید به پزشک
.مراجعه کرد چون ممکن است این درد نشانه ای از سقط جنین باشد
.اما دردهای شبیه به این درد برای اینکه رحم دارد رشد می کند، طبیعی است
بیشترین ریسک برای سقط جنین تا هفته ۱۱ و ۱۲ وجود دارد. بیشتر سقط های جنین
خیلی زود اتفاق می افتد. بعضی وقت ها آنقدر زود که خانم حتی متوجه نشده است که
.باردار است
از علت های معمولی سقط جنین می تواند مشکل در کروموزوم های جنین باشد یا
.اینکه جفت ایراد دارد. حتی عفونت مادر می تواند دلیل سقط جنین باشد
در هفته نهم جنین به اندازه یک توت فرنگی می باشد و تقریباٌ از سر تا
.باسن ۲ تا ۳ سانتی متر طول دارد. بچه الان بصورت یک انسان کامل دیده می شود
صورت، چشم و گوش جنین در حال تکامل هستند و او می تواند دهانش را باز و بسته
.کند
اعضای تناسلی داخلی و بیرونی تشکیل می شوند. جنسیت در ابتدا نزد همه جنین ها
.به یک صورت می باشد اما الان دختر یا پسر بودن جنین مشخص می شود
.بعضی از خانم های باردار بیشتر از حد معمول جوش های پوستی می زنند
 

 

هفته ۱٠ بارداری
.اخلاق خانم باردار تغییر کرده و آنها گاهی اوقات احساس نگرانی می کنند
.در طی این زمان خیلی از خانمها احساساتی تر از معمول هستند
خانم باردار در یک لحظه می تواند حالش خوب باشد اما خیلی زود احساس ناراحتی
.کرده و شروع به گریه کردن کند و درباره همه چیز احساس نگرانی کند
این بدین دلیل است که در این زمان مقدار زیادی هورمون در بدن ترشح شده که این باعث
.می شود شخص احساس ناراحتی و خستگی کند و زود عصبی شود
.این حالت برای بیشتر خانمها در طی زمان از بین می رود
.خانم ها در این مواقع خیلی به آینده خود و بچه فکر می کنند
همه چیز خیلی سریع در حال اتفاق افتادن می باشد و درک آن برای زوج کمی
.مشکل است
به دلیل اینکه در هنگام بارداری غذا خیلی آهسته از روده هاعبور می کند، خانم باردار
.بدنش متورم شده و در روده هایش گاز تولید می شود
به همین دلیل بعضی وقتها خانم ها می توانند خود را کاملا سیر احساس کنند
.حالا تمام قسمت داخلی رحم را بند ناف و کیسه حمل جنین پوشانده است
در کیسه حمل جنین آبی که در رحم مادر است تولید می شود. در ابتدا مقدار کمی آب
.وجود دارد اما مقدار آب بعدا بیشتر شده و تا حدود ۲ تا ۳ لیتر می رسد
.دلیل اینکه جنین در آب قرار دارد این است که بتواند خود را به خوبی حرکت دهد
.در ضمن آب از جنین در مقابل ضربه های احتمالی و ضربه سمت شکم محافظت می کند
.جنین حتی از آب داخلی رحم می نوشد
پیوسته آب جدید تولید شده و تقریبا هر ۳ ساعت تمام آب موجود عوض شده و تازه
.می شود
خانم های باردار در این ایام نمی توانند خیلی راحت بخوابند و در طی شب چندین بار
.بیدار شده و احتیاج به ادرار کردن دارند
تکامل نزد جنین حالا آهسته تر میشود. جنین حالا از سر تا باسن
حدود ۳ تا ۴ سانتی متر طول دارد، وزنش حدود ۵ گرم است و تقریباٌ به اندازه یک
.آلو می باشد
.چشم و گوش به طور واضح و انگشت های پاها و دست ها کمی دیده می شوند
.مچ دست و مچ پا دارد و می تواند سر و پا و دست خود را حرکت دهد
.قلب جنین خیلی زود تشکیل می شود
.اعضای داخلی بدن حالا بطور کامل کار نمی کنند اما وجود دارند

 

 

هفته ۱۱ بارداری
هنوز باردار بودن خانم دیده نمی شود اما خود خانم ها خیلی خوب این را
.احساس می کنند
این احساس خستگی که خیلی ها احساس می کنند نشان این است که خانم احتیاج
.به استراحت دارد و دیگر مثل قبل نمی تواند فعالیت داشته باشد
بعضی ها اگر مجبور باشند که زمان زیادتری سرپا بایستند، مثلا در اتوبوس، احساس
.بی حالی می کنند. این بخاطر این است که فشار خون اکنون کمتر می باشد
خانم باردار هنوز حرکت جنین را نمی تواند احساس کند اما در
.هنگام سونوگرافی این حرکت ها به وضوح دیده می شود
بند ناف در ابتدای حاملگی کوتاه می باشد اما کم کم اندازه طول آن زیاد می شود و
.هنگام زایمان چیزی حدود ۵٠ سانتیمتر طول دارد
این غیر معمول نیست که هنگام زایمان بند ناف دور گردن یا بدن نوزاد باشد. این حالت
.کمتر مشکل ایجاد می کند اما خیلی ها از این موضوع نگران می شوند
آن وقت خوب است بدانید که بند ناف اغلب می تواند دور سر نوزاد هم باشد. حتی در
.حالت های غیر معمول قبل از اینکه همه بدن بچه بیرون بیاید، پاره شود
بیشترین مراحل خطرناک تمام شده است و بعد از این دیگر بچه تو یک نطفه
.نیست بلکه یک جنین می باشد
بچه از سر تا باسن حدود ۴.۵ تا ۶ سانتی متر می باشد و می تواند دست و
.پاهای خود را حرکت دهد
 

 

هفته ۱۲ بارداری
بیشتر والدین حالا خیالشان راحت می شود. این بخاطر این است که بیشترین ریسک
.برای سقط جنین تمام شده است
جفت الان کامل است و درست کار می کند و کار تغذیه و رساندن اکسیژن به
.جنین را به عهده دارد
جفت و کیسه حمل جنین از بچه در مقابل عفونت ها مراقبت می کنند. عفونت هایی که
علت بیشتر آنها باکتری ها می باشد. کیسه حمل جنین مثل سد جلوگیری از باکتری ها
است و از ورود آنها به رحم جلوگیری می کند. بعد وقتی که نزدیک زایمان است
.پرده محافظ آب پاره شده و آب کیسه به بیرون می ریزد
خانم های باردار باید از خوردن غذاهایی که احتمال می دهند حاوی باکتری
باشد پرهیز کنند. بطور مثال از خوردن پنیر یا شیر که پاستوریزه نیست و
.یا گوشت نپخته پرهیز باید کرد
.بطور معمول احساس خستگی وحالت تهوع بعد از هفته ۱۲ کمتر می شود
.این هفته برای جنین هفته مخصوصی است چرا که در حال کامل تر شدن می باشد
برای خیلی از خانم ها حالت تهوع خیلی کمتر شده است .اگر بعضی از خانم ها تا
.حالا به کسی در مورد حامله بودنشان نگفته اند الان اینکار را انجام می دهند
بچه الان پوست نازک و شفافی دارد، می تواند دست ها و پاهایش را تکان بدهد و شبیه
یک انسان کوچک به نظر می رسد. حالا همه اعضا وجود دارند و همانطور که
.بایست کار می کنند اما بچه به وقت خیلی بیشتری برای کامل شدن احتیاج دارد
وزن جنین الان بین ۹ تا ۱۳ گرم می باشد وطول آن تقریبا ۶ سانتی متر از
.سر تا باسن می باشد
.خانم باردار الان چیزی حدود ۱.۵ تا ۴ کیلو اضافه وزن پیدا کرده است
جنین می تواند بینی خود را بخواراند وشصتش را بمیکد. انگشتان دست و پا حالا ناخن
.دارند و با کمی دقت با دستگاه مخصوص ماما می توان صدای قلب بچه را شنید
 

 

هفته ۱۳ بارداری
.الان بیشتر خانم ها برای اولین جلسه نزد دکتر زنان می روند
بعضی ها شکم شان کاملاً نشان می دهد که حامله اند و بعضی
.دیگر نشان نمی دهد مگر اینکه در شب کمی بزرگ شود
خانم های باردار هنوز می توانند خیلی از کارهایی را که قبل از بارداری
.می کردند حالا هم انجام دهند
برای اینکه حال شما هرچه بهتر وخوب تر باشد مهم است که روش
.زندگی شما سالم و تندرست باشد
از انجام بعضی از ورزش ها مثل دویدن و سوارکاری و بدنسازی سخت که
.زود خسته می شوند پرهیز کنید
بعضی از ورزش ها وفعالیت ها وجود دارد که مخصوص خانم های باردار است
.انجام دهید. ریلکس بودن و درست نفس کشیدن را تمرین کنید
بعضی از گروه های عضلات، مثل عضلات کمر در خانم ها در ایام
.بارداری بیشتر فعالیت می کنند
اگر خانم های باردار خیلی زود درد در کمر احساس می کنند خیلی مهم است
.که از همین الان این عضلات را تمرین دهند تا قوی تر شوند
بچه الان آب بیشتری در اطراف خود دارد و این باعث می شود که
.بدون مانع بیشتر حرکت کند
قلب بچه حالا در هفته های زیادی ضربان داشته است در طی این مدت که بچه در
.شکم مادر است گردش خون مخصوصی دارد که مخصوص جنین است
قلب خون را پمپ می کند اما خون از ریه ها عبور نمی کند و فقط یک
چرخشی داخل قلب دارد. این به این دلیل است که بچه احتیاج به استفاده
.از شش ها ندارد
الان بچه بین ۶.۵ تا ۸ سانتیمتر از سرتا باسن می باشد و وزن آن
.بین ۱۴ تا ۲٠ گرم می باشد
خانم باردار شاید بتواند نوک رحم را یک سانتی متر بالای ناف
احساس کنند؟
 

 

هفته ۱۴ بارداری
اغلب خانم ها الان شکم شان کمی بزگ شده است. اگر خانمی قبلا بچه بدنیا
.آورده باشد شکمش خیلی زودتر بزرگ می شود
خیلی ها از این که اضافه وزن پیدا کرده اند ناراحتند. اگر خانم قبل از
بارداری وزنش معمولی باشد در دوران بارداری حدود ۱٠ تا ۱۲ کیلو
.اضافه وزن پیدا می کنند
اگر خانم قبل از بارداری لاغر بوده باشد وزنش از این مقدار بیشتر بالا می رود و
.اگر قبل از بارداری خیلی چاق باشد شاید به مقدار ۱٠ تا ۱۲ کیلو بالا نروند
.تغذیه هم نقش خیلی زیادی در مقدار اضافه وزن خانم ها درطی ایام بارداری دارد
خانم های باردار باید از خوردن مواد قندی زیادی خودداری کنند و باید از خوردن
.غذاهایی که دارای کالری زیادی است اما مواد غذایی زیادی ندارند پرهیز کنند
میوه خیلی مفید است اما آن هم نباید بیش از حد مصرف شود. بطور متوسط
.خوردن ۳ عدد میوه در روز کافی است
بعضی ها تمایل بخوردن چیزهای مخصوصی دارند، به اصطلاح ویار دارند. برای مثال
.می توان گفت که بعضی ها دوست دارند چیزهای شور بخورند یا ترش، مثل مرکبات
.بعضی ها حتی خیلی دوست دارند که گچ بخورند و دیگر چیزهای عجیب وغریب
ویار بدان معنی است که احتیاجی یا احساسی بسیار قوی در خانم باردار وجود دارد و او
.می خواهد خیلی سریع آن چیز را که دوست دارد بخورد
.پوست خانم و عضلات آن کشیده می شود برای اینکه جا برای رشد بچه باز شود
.بچه حالا دست و پا وانگشت های دست و پای خود را دارد
.پوست بچه ازموهای خیلی نرم و ریزی پوشیده شده است
.بین سر و باسن یچه چیزی حدود ۸ سانتی متر و وزن آن حدود ۲۵ گرم می باشد
.از الان می توان دختر یا پسر بودن بچه را در سونوگرافی تشخیص داد
 

 

هفته ۱۵ بارداری
حالا وزن خانم ها زیادتر میشود و این کاملا قابل مشاهده می باشد وخیلی از
.خانم ها مجبور به خرید لباس های بزرگتر می شوند
بعضی از خانم ها که قبلا باردار بوده اند می توانند حرکت بچه را
.در شکم شان احساس کنند اما این معمولا همگانی نیست
در طی دوران بارداری تعداد رنگ دانه های پوست بیشتر شده ونوک سینه خانم ها
.تیره تر می شود. حتی پوست اطراف ناف امکان تیره تر شدن دارد
.در بعضی ها امکان دارد که یک خط از ناف به طرف پائین در پوست شان ایجاد شود
.حتی لکه هایی در پوست صورت خانمها ممکن است که دیده شود
.همه این ها بعد از دوران بارداری به حالت عادی برمی گردد
بعضی اوقات ترک هایی در پوست بدن ایجاد می شود. بیشتر این ترک ها
اطراف سینه وشکم و ران و باسن است. باعث ترک خوردگی پوست تغییرات
هورمونی در بدن است نه کشیدگی پوست. این حتی بعد از دوران بارداری
.محو نمی شوند اما بعد از بارداری کمرنگ تر می شوند
حدود هفته ۱۵ خانم ها میتوانند که تست آب جنین بدهند تا اگر جنین مشکل کروموزومی
دارد در طی این دوران کشف شود. حتی برای خانم هایی که مریضی ارثی در
.خانواده شان دارند این تست خوب است
آیا شما دلتان شیر یا شکلات شیری می خواهد؟ این دلیلش می تواند این باشد
.که بچه دارد کلسیم جمع می کند
.اسکلت بچه ساخته شده است واز هفته پیش تا الان وزن بچه ۲ برابر شده است
بچه خیلی سریع رشد می کند و الان وزن آن حدود ۵٠ گرم است واز سر تا
.باسن ۹ تا ۱٠ سانتی متر می باشد
 

 

هفته ۱۶ بارداری
این دوران از بهترین دوران حاملگی است وخیلی از خانم ها احساس می کنند که
سر حال تر شده اند. حالت تهوع می تواند قطع بشود و بعضی ها که قبلا بچه بدنیا
آورده اند حالا می توانند حرکت بچه رادر شکم شان احساس کنند. این احساس
.می تواند مثل حرکت ماهی که در آب بازی می کند باشد
آیا احساس می کنید حباب در شکم تان می ترکد؟ یا احساس می کنید که یک ماهی
دارد در آب شنا می کند؟ این می تواند حرکت بچه باشد. بچه لگد می زند و تمام وقت
خود را تکان می دهد بعضی از خانم ها الان این حرکت را احساس می کنند اما بیشتر
.خانم ها باید چند هفته دیگر صبر کنند تا این حرکات را حس کنند
استخوان ها در بدن سخت تر می شوند و دستگاه عصبی درست کار
.می کند. در سونوگرافی می توان دید که بچه حرکات موزونی دارد
پلک ها بسته هستند. الان احتمالا حس بینایی تکمیل شده است. بچه الان می تواند
صداها را بشنود. اگر صدای بلندی نزدیک شکم ایجاد شود. بچه سر خود را به
.سمت صدا حرکت می دهد
.حد صدا در شکم مادر تقریباٌ مثل صدای ترافیک در یک خیابان شلوغ است
.چون تمام صداها در شکم مادر بدلیل آب جنین حدشان بالا می رود
بچه الان حدود ۱۱ تا ۱۳ سانتی متر بین سر تا باسن است و وزن
.او حدود ۶٠ تا ۸٠ گرم میباشد
 

 

هفته ۱۷ بارداری
معمولا خانم باردار الان حدود ۲ تا ۵ کیلو اضافه وزن پیدا کرده است و بعضی ها
احساس می کنند بدن شان بیشتر متورم شده است. شکم خانم باردار الان بیشتر و
.بیشتر دیده می شود. بعضی ها بیشتر بالا می روند و بعضی ها کمتر
احتمال اینکه لثه ها خونریزی کمی داشته باشند وجود دارد. خانم باردار در
.بینی احساس کیپی می کند و می تواند خون دماغ شود
خوب است که خانم باردار مواظب باشد که خیلی محکم فین نکند چون این
باعث خونریزی می شود. اگر شخص مشکل دارد و بینی اش همیشه
کیپ می شود وخواب او را مختل می کند باید نزد دکتر رفته و
.دارو، قطره بینی بگیرد
خانم های باردار نباید زیاد از این قطره ها استفاده کنند برای اینکه ممکن
.است مخاط بینی شان به این مواد عادت کنند و متورم شوند
.معمولاٌ شخص نباید از این داروها بیش از یک هفته استفاده کند
.با نوشیدن بیشتر آب می توانید این عوارض را کمتر کنید
.موقع خواب سرتان را با گذاشتن بالشت بالاتر نگهدارید
این معمولی است که طی دوران بارداری ترشحات خانم ها بیشتر
.شده و آنها قارچ یا حتی ناراحتی های دیگر در واژینال بگیرند
شهوت می تواند خیلی زیاد بشود و یا اصلا وجود نداشته باشد واین
.در افراد مختلف متفاوت است
در طی دوران اول بارداری خانم ها معمولا میلی به سکس ندارند و بعداً هم میل
به سکس اغلب تحت تاثیر عواملی چون بزرگ بودن و سر راه بودن شکم، و اینکه
.خانم ها اغلب در بعضی از نقاط بدن احساس درد می کنند، قرار می گیرد
.اما همچون قبل و یا حتی بیشتر از قبل احتیاج به محبت و نزدیکی دارند
دوران بارداری اغلب سئوالاتی از قبیل اینکه چگونه پدر و مادری خواهید شد و
دوران بچگی شخص چگونه بوده است را پیش می آورد. خانم باردار دوران
.خوب و بد رابطه خود با پدر ومادرش را به یاد خواهد آورد
بدن جنین الان بیشتر و بیشتر شبیه به بدن یک بچه می شود. بدن او الان
خیلی سریع بزرگ شده واز سر جنین بزرگتر می شود. موی بچه هم الان
.رشد کرده و بلندتر می شود
حالا بچه چربی جمع می کند. او به این چربی بعد از زایمان برای اینکه گرما
.و مواد غذایی را نگه دارد احتیاج دارد
دست ها یت را الان به صورت یک مشت باز نگهدار، فرزند تو الان تقریبا
به این اندازه است. حدود ۱۱ تا ۱۲ سانتیمتر بین سر تا باسن و وزن او
.او تقریبا ۱٠٠ گرم است
 

 

هفته ۱۸ بارداری
در این موقع اولین سونوگرافی انجام میشود. اغلب در این مواقع است که
.همسر متوجه می شود و به این واقعیت پی می برد که بچه در راه است
.سونوگرافی انجام می شود برای اینکه بهتر بدانند بچه کی بدنیا می آید
.در سونوگرافی می توان کنترل کرد که بچه از همه نظر سالم است
پدر ومادر بچه الان از نظر روحی آمادگی این را دارند که تاریخ زایمان را
بدانند و آن را قبول کنند. اما انسان هیچ وقت نمی تواند مطمئن باشد. بچه حتّی
.می تواند دو هفته بعد از تاریخ گفته شده بدنیا بیاید
بچه بین ۱۵٠ تا ۲٠٠ گرم وزن دارد و بین ۱۲ تا ۱۴ سانتی متر قد دارد و
.حالا شروع به جمع کردن چربی بیشتری در بدن کرده است
انگشتان دست و پا بیشتر کامل می شوند و آن خط های کوچکی که بعداً
.اثر انگشت را تشکیل می دهند دیده می شوند
می دانستی که بچه می تواند الان ادا در بیاورد و پیشانی خود را چروک بدهد؟
جنین همچنین نسبت به نور بیشتر حساس می شود. اگر نور مستقیم به شکم
.مادر بتابانیم او پشتش را فوری به سمت نور می کند
 

 

هفته ۱۹ بارداری
حالا می توان رحم را زیر ناف احساس کرد و رحم تقریبا به اندازه سر یک
.بچه بدنیا آمده بزرگ است. قسمت بلندی رحم الان درست زیر ناف تو قرار دارد
.رحم بچه و آب داخل رحم و جفت حدود یک کیلو می شوند
اغلب خانم های باردار الان می توانند حرکت بچه را احساس کنند و این احساس
خیلی خوبی است زیرا قبلا وجود بچه احساس نمی شد و برای خانم کمی مشکل بود
.که باور کند در شکمش بچه وجود دارد
خانم الان حالش خیلی بهتر است و احساس شادی می کند و سر حالتر است
.چون دوران بارداری الان داخل زمان آرامتری شده است
.خانم های باردار دچار کم خونی می شوند و بچه به آهن زیادی احتیاج دارد.
.تقریبا تمام خانم ها در طی دوران بارداری احتیاج به خوردن داروهای آهن دار دارند
.با دکتر زنان در این مورد صحبت کن، بخصوص اگر خیلی احساس خستگی می کنی
.کم خونی با کمک یک آزمایش خون مشخص می شود
فشار خون باید مرتب کنترل شود این معمولی است که فشار خون کمی پائین
باشد و در همان سطح قبل باقی بماند. اگر فشار خون بالا رود می تواند نشانه ای
.از مسمومیت بارداری باشد
کانال روده ها حالا شروع به تشکیل شدن می کنند. ابروها الان دیده می شوند و
.بچه سرش مو دارد
.قد بچه الان بین ۱۳ تا ۱۵ سانتی متر است و وزن آن حدود ۲۸٠ گرم است
 

 

هفته ۲٠ بارداری
نیمی از دوران بارداری الان تمام شده است. حالا همه می توانند شکم خانم باردار
.را ببینند و رحم تا بالای ناف رسیده است
.بعضی ها از یبوست و ترش کردن رنج می برند که ناراحت کننده ولی طبیعی است
دلیل آن این است که عضلات اطراف روده و دهانه معده الان دیگر مانند قبل سفت
و محکم نیست. تمرین و دستور غذایی مناسب نخوردن غذاهای خیلی تند می تواند
.کار را کمی آسان کند
الان دندان های خانم باردار می توانند خیلی سریع خراب شوند و
.لثه، عفونت یا خونریزی پیدا کند
بچه موی بیشتری در سرش دارد و بدنش الان پوشیده از چربی هایی است که
.می تواند از پوستش مراقبت و محافظت کند
.غدد بچه شروع به تولید چربی سفید جنین را کرده تا از پوست بچه محافظت کند
اگر بچه زود بدنیا بیاید می تواند بیشتر قسمت های بدنش از چربی سفید که
.چربی جنین نامیده می شود پوشیده باشد
برای آن دسته از بچه هایی که در هفته ۳۷ تا ۴۲ بدنیا می آیند تقریبا همه این چربی
.جذب پوست شده است
.وزن بچه الان حدود ۲۵٠ تا ۲۸٠ گرم و قد او حدود ۱۶ سانتی متر است

 

 

هفته ۲۱ بارداری
هم زمان با اینکه خانم باردار سنگین تر می شود، بخصوص در شب، گرفتگی عضلات پیدا
.می کند، مثلاً گرفتگی عضلات ساق پا. پا در طول روز باد می کند
اگر خانم باردار از جورابهای طبی که در داروخانه ها فروخته میشود استفاده کند، ورم پا
.کمتر می شود
.بچه حالا همه اعضای بدنش را دارد وفقط چربی ومواد غذایی جمع وانبار می کند
.بچه آب داخل رحم را قورت میدهد و می شاشد
مغز حالا تقریبا تمام سلول های عصبی خود را دارد. سلول های مغز بیشتر در طی
.هفته های ۱٠ تا ۲٠ تشکیل میشوند
.این زمان خیلی حساس است اما بعد ازآن ریسک برای آسیب مغزی خیلی کم است
.بچه هنوز تکامل نیافته است و نمی تواند بیرون از شکم مادر به زندگی خود ادامه بدهد
.وزن جنین حدود ۳٠٠ گرم و قد بین سر تا باسن او حدود ۱۸ سانتیمتر می باشد
.از این هفته به بعد رشد بین جنین های مختلف فرق کرده و تفاوت بیشتر از قبل است
.رحم تقریبا ۱ سانتیمتر بالای ناف می باشد
 

 

هفته ۲۲ بارداری
خانم های باردار در این ایام احساس خوبی از حامگی دارند و آنهایی که کار می کنند
.احتیاج به مرخصی گرفتن از محل کار ندارند
بعضی از خانم های باردار احتیاج به یک استراحت قبل از آمدن بچه دارند و خوب است که
.برای این موضوع به موقع برنامه ریزی کنند
.خانم های شاغل می توانند چند هفته مرخصی نگه دارند یا مرخصی بدون حقوق بگیرند
.برای مرخصی بعد از زایمان می توانید از حالا برنامه ریزی کنید
حتی اگر شما کار سختی ندارید باز هم خوب است که وقت بیشتری برای خودتان قبل از
زایمان داشته باشید. ایام اولی که بچه به دنیا می آید می تواند خیلی خسته کننده
.باشد
برای مادر خیلی سخت است که چند دفعه در شب بیدار شود وبچه را شیر دهد
.و احتیاج زیادی به استراحت دارد
خیلی از مادرها که بچه اولشان است روی این موضوع عکس العمل نشان می دهند و
.نمی توانند به دلخواه از وقت شان استفاده کنند
بعضی از خانم ها که تمایل به هم خوابی با همسر خود را در اوایل حاملگی از
.دست داده بودند دوباره بدست می آورند
.ریه های بچه الان در حال تکمیل شدن است. پلک بچه تمام چشم او را می پوشاند
.حدود هفته ۲۲ تا ۲۳ بچه می تواند پلک را باز و بسته کند
.قد بچه از سر تا باسن حدود ۱۹ سانتیمتر می باشد و وزن او حدود ۴٠٠ گرم است
خانم های باردار الان احساس درد در لگن خاصره دارند و پاهایشان شب ها
.متورم می شوند
 

 

هفته ۲۳ بارداری
.بچه هنوز سنگین نیست ومدت زیادی به زایمان مانده است
.خیلی از خانم های باردار احساس مثبتی نسبت به این ایام از دوران بارداری دارند
.اما همه در ایام بارداری خوشبخت نیستند و حس خوبی ندارند
.برای این کار می تواند دلایل مختلفی وجود داشته باشد
.خیلی ها بطور مثال نمی دانند که زندگی با یک بچه کوچک چگونه می تواند باشد
خیلی از زوج ها فکر می کنند که دوران بارداری فقط دوران خوشبختی و احساسات
خوب است اما دوران بارداری می تواند امتحانی برای روابط بین والدین آینده باشد و
.مشکلات زیادی در روابط آنها ایجاد کند
بخصوص اینکه بعضی از مادر های آینده در طی دوران بارداری حس خوبی
.ندارند، مریض می شوند و حالشان خوب نیست
دلیل اینکه خانم ها در ایام بارداری بیشتر مریض می شوند این است که سیستم دفاعی
.آن ها دراین دوران خوب کار نمی کند
بعضی از خانم ها ی باردار که قبل از بارداری مریض بوده اند در دوران بارداری حالشان
کمی بهتر است. برای مثال افرادی که بیماری هایی از قبیل، روماتیسم مفصل و
.عفونت های روده ای دارند، در دوران بارداری حالشان کمی بهتر است
.اگر خیلی غمگین، بی حال و نگران هستید با کسی که می تواند پشتیبان شما باشد صحبت کنید
خیلی مواقع با یک ماما صحبت کردن خیلی کمک می کند اما بعضی مواقع خانم باردار
.احتیاج دارد که با یک روانشناس یا دکتر صحبت کند
بچه بین ۴٠٠ و ۵٠٠ گرم وزن دارد و قد او تقریبا ۲٠ سانتیمتر میباشد و خیلی شبیه
.به یک بچه تازه بدنیا آمده می باشد
.لوزالمعده که هورمونها و انسولین را تولید می کند الان تکمیل می شود
رحم الان بالای ناف است و خانم ها الان حدود ۵ تا ۷ کیلو و یا شاید کمی بیشتر
.اضافه وزن پیدا کرده اند
شما شاید الان اغلب احتیاج به ادرار کردن دارید. این دلیلش این است که رحمی که در
.حال رشد است به مثانه فشار می آورد
 

 

هفته ۲۴ بارداری
.خانم باردار خودش را خیلی خسته احساس می کند و در زیر شکم درد دارد
.حتی کمر درد داشتن معمولی است
برای بیشتر خانم ها دلیل آن این است که شکم آنها سنگین است و به کمر
.فشار می آورد
بعضی وقت ها شاید رحم کمی جمع شده، درد بگیرد و درد آن به قسمت
.داخلی کشیده می شود
احساس درد در لگن یکی دیگر از مشکلات حاملگی می باشد. بعض از خانم ها این قدر
احساس درد می کنند که مجبورند با چوب دستی زیر بغلشان راه بروند و نمی توانند
.خیلی از فعالیت های عادی خود را انجام دهند
خانم باردار باید سعی کند که کمرش را صاف نگه داشته تا فشار روی کمر و لگن را
کم کند. هیچ درمانی برای این درد وجود ندارد وتنها راه چاره این است
.که استراحت کرده و از انجام کارهای بدنی سنگین اجتناب کنید
.خوب است که نزد یک فیزیوتراپ که متخصص خانم های باردار است بروید
.فیزیوتراپ می تواند کمک کند و به شما تمرین ها و حرکاتی بدهد که درد کمر را
تسکین دهد. یک کمر بند طبی مخصوص بارداری می تواند کمک خیلی خوبی برای
.تسکین این دردها باشد
.خانم باردار تقریبا خیلی سریع بعد از این که بچه را بدنیا آورد حالش خوب می شود
خیلی مهم است که بعد از زایمان اجسام سنگین بلند نکرده و فشار زیاد به لگن و کمر
.نیاورید تا مفصل ها خیلی سریع مرحم پیدا کنند
.بچه الان به قدری بزرگ شده که می تواند شصت خود را بمکد
او سک سکه هم می کند و آن وقت مادراین طور حساس می کند که
.کسی به شکم او ضربه می زند
پوست بچه که قبلاٌ خیلی شفاف بود حالا کلفت تر شده واز چربی جنین پوشیده
شده است. قسمت های داخلی گوش که مسئولیت ایجاد بالانس در انسان را دارند
در حال شروع به تکامل هستند. این را می دانستی همین الان بچه قدرت شنوائی دارد؟
.جنین الان حدود ۵۳٠ گرم وزن و از سر تا باسن حدود ۲۱ سانتی متر طول دارد
.کم کم فضای داخل شکم برای بچه تو کم می شود
به احتمال زیاد شما می توانید احساس کنید که چگونه بچه داخل شکم شما می چرخد
.و به پشت و رو بر می گردد
.خانم باردار الان زیاد خواب می بیند و شکم او سریع رشد می کند
 

 

هفته ۲۵ بارداری
خانم‌ باردار احساس سنگینی بیشتری می ‌کند، شکمش بزرگتر شده و بعضی ها
.احساس می کنند که این سنگینی به سمت لگن خاصره می ‌باشد
حاملگی هنوز در مراحل آرام آن می باشد هرچند که بچه الان تمام شکم را
.پر کرده است
.بچه خیلی فعال است و می تواند دور خودش بچرخد
اگر خانم باردار نگران زمان زایمان خود می باشد بهتر است که الان خودش را
.آماده کند و ببیند که چه کمک و پشتیبانی می ‌تواند داشته باشد
از ماما و بیمارستان می توانید جواب بیشتر سوال‌ها در مورد حاملگی، زایمان و
.اوقات بعد از آن را بپرسید
خیلی‌ها نگران این هستند که چگونه از بچه خود مراقبت و مواظبت کنند. اگر
والدین قبلا بچه دارند شاید به این فکر می کنند که چگونه می توانند عشق و محبت
.خود را بین تمام بچه‌ها به صورت مساوی تقسیم کنند
.رابطه‌ی خود مادر با پدر و مادر خودش و دوران بچگی اش ناگهان خیلی مهم می شود
خیلی‌ها توقع زیادی از خود در مورد اینکه چه جور والدینی باشند دارند و
.آرزو می کنند زندگی شان شکل خاصی پیدا کند
برای همسر خانم باردار دوران حاملگی بیشتر و بیشتر احساس می شود. بعضی از
.همسران حتی همان احساسی که یک خانم حامله دارد، دارند
.بطور مثال حالت تهوع دارند و حتی امکان دارد اضافه وزن هم پیدا کنند
طبق تحقیقات حدود ۲٠% از مردانی که همسر آنها باردار است به این وضع دچار
.می شوند
.بچه حدود ۲۲ سانتی‌متر است و وزن تقریبی آن حدود ۷٠٠ تا ۸٠٠ گرم میباشد
.می تواند دست های خود را مشت کند و حتی پاهای خود را بگیرد
.سوراخ‌های بینی آنها باز شده است
.رحم الان به اندازه یک توپ بزرگ است
.خانم باردار می تواند رحم را تقریباٌ ۵ سانتی‌متر بالای ناف خود احساس کند
 

 

هفته ۲۶ بارداری
بچه‌هایی که بعد از هفته ۲۴ به بعد به دنیا می آیند شانس بیشتری برای زنده ماندن
دارند و مشکلات آنها از قبل خیلی کمتر شده است. حتی بچه‌هایی وجود دارند که بعد از
.هفته ۲۳ به دنیا آمده‌ و زنده مانده‌اند
.اما مشکلات و ریسک‌ها برای بچه‌هایی که زود به دنیا می آیند خیلی زیاد است
حالا شش‌های بچه تکامل پیدا می کند. بچه در شکم مادر از اکسیژنی
.اضافی که بعد از استفاده مادر باقی می ماند استفاده می کند
.به همین دلیل بچه باید از تمام داشته های خود به نحو احسن استفاده کند
.گلبول‌های قرمز بچه خیلی در جذب اکسیژن مهارت دارند
.بچه از اکسیژن در وحله اول برای مغز و قلبش استفاده می کند
.بقیه اعضای بدن او از اکسیژنی که باقی می ماند استفاده می کنند
جای بچه در شکم مادر کمتر و کمتر می شود اما هنوز هستند بچه‌هایی که
.می توانند خود را زیاد حرکت دهند
.قد بچه از سر تا باسن حدود ۲۳ سانتی‌متر و وزنش حدود ۸۵٠ گرم می باشد
.خانم حامله حدود ۷ تا ۱٠ کیلو اضافه وزن پیدا کرده است
 

 

هفته ۲۷ بارداری
.رحم مادر رشد کرده و بالاترین قسمت آن بین ناف و دنده‌های مادر می باشد
برای خیلی از خانم‌ها سینه‌هایشان سفت شده و کمی درد می کند و این حالت
.در طی تمام دوران بارداری احساس می شود
دلیل آن این است که چربی اضافی در سینه‌ها جمع می شود و غدد شیری آن
.رشد می کند و بعضی وقت‌ها از آنها مایع بیرون می آید
خیلی از خانم‌ها به محض فعالیت به نفس نفس می افتند به دلیل اینکه نیاز به
.اکسیژن برای بچه، رحم، کلیه‌ها و بعضی از عضلات بیشتر می شود
.خون بیشتری پمپاژ شده و قلب باید سریعتر کار کند
اگر شخص سالم است و هیچ مشکلی ندارد بدنش این تغییرات را خیلی خوب
.اداره و تحمل می کند
اگر الان بچه به دنیا بیاید خودش قادر به نفس کشیدن است، روده هایش
.می توانند شیر مادر را جذب کنند و زنده می ماند
.هر هفته، و حتی هر روز، تغییرات زیادی اتفاق می افتد
تا الان بچه چشم هایش را بسته نگه داشته است اما الان می تواند چشم هایش را
.باز و بسته کند
از الان به بعد می شود بچه را از سر تا پاشنه اندازه گرفت، که
.تقریباٌ حدود ۳۴ سانتی‌متر است
.وزن بچه بین ۹٠٠ گرم تا یک کیلو است تقریباً باندازه یک پاکت شیر
برای خانم های باردار مشکلات جدیدی بوجود می آید. خانم باردار کمرش خسته
.می شود. عضلات پای خانم‌ها اغلب در غروب‌ها و شب‌ها می گیرد
ترش کردن، احساس فشار به سمت شش ها، زیاد شدن گاز در شکم و ایجاد
.خط‌های قرمز روی سینه‌ ها و شکم عادی می باشد
 

 

هفته ۲۸ بارداری
.رحم الان چنان بزرگ شده که حرکت خانم باردار را تحت تاثیر قرار می دهد
.رحم الان چنان بزرگ شده که حرکت خانم باردار را تحت تاثیر قرار می دهد
خانم باردار هنوز می تواند فعال باشد، اما اگر فعالیتش زیاد باشد بدنش طاقت
.ندارد. آنوقت رحم به هم کشیده و سفت می شود
این حالت بطور مثال می تواند در هنگام پیاده روی های تند یا وقتی که خانم احتیاج به
.ادرار کردن دارد اتفاق بیفتد
.حتی استرس هم می تواند باعث سفت شدن رحم شود
اگر تعداد دفعات سفت شدن رحم زیاد شود آن وقت باید خانم باردار از شدت
.فعالیتش بکاهد
این سفت شدن رحم اغلب بین ۱٠ تا ۳٠ ثانیه طول می کشد. در این حالت
.دردی وجود ندارد اما احساس بدی دارد
برای اینکه رحم دوباره به حالت عادی برگردد احتیاج است که خانم دست از
.فعالیت کشیده و استراحت کند
اگر این سفت شدن‌های رحم همراه با درد باشد این بدان معنی است که رحم
.در حال نرم شدن می باشد
.در این صورت باید فوراً از طرف دکتر و ماما کنترل شود
وقتی خانم باردار به پشت می خوابد شاید احساس کند که در حال بیهوش شدن، از
حال رفتن می باشد. این به دلیل آن است که رحم او سنگین تر شده است و به
.رگ هایی که نزدیک ستون فقرات هستند فشار می آورد
.اگر این حالت برای شما پیش آمد بهتر است دیگر به پشت نخوابید
شش ها حالا حسابی تکامل پیدا کرده‌اند اما حتی اگر آن ها می توانند خودشان نفس
.بکشند اما هنوز کیسه‌های ششی به وقت بیشتری برای تکامل احتیاج دارند
.مغز جنین رشد کرده و کم کم دارد فرمش به آن صورتی که باید باشد در‌می آید
موی سر جنین بلندتر شده است. بدن جنین شروع به گرد شدن و فرم گرفتن کرده
و چربی زیر پوست ذخیره می شود. بدن از یک لایه موی نازک و نرم
.پوشیده شده است
بچه الان حدود ۱۱٠٠ تا ۱۲٠٠ گرم وزن دارد و قد او از سر تا باسن
.حدود ۲۵ سانتی‌متر می باشد
.خانم باردار حدود ۷ تا ۱۱ کیلو اضافه وزن پیدا کرد، تنها رحم حدود ۴٠٠ گرم وزن دارد
 

 

هفته ۲۹ بارداری
دوران بارداری بیشتر و بیشتر روی خواب شبانه تأثیر میگذارد. بعضی‌ها
خوب می خوابند، اما خیلی از خانم ‌ها در شب چند دفعه برای ادرار کردن
.یا خوردن و نوشیدن بیدار می شود
خیلی‌ها شب ها خواب‌های زیادی می بینند. این خواب‌ها می تواند
.درباره آینده یا خواب‌های وحشتناک باشد
گرفتگی عضلات ساق پا یا مشکل پیدا کردن یک حالت که خانم بتواند در آن
حالت خوب بخوابد باعث می شود که خواب شب راحت نباشد و باید با کمی
.استراحت و خواب روز آن را جبران کرد
وقتی که خانمی باردار است آن وقت خیلی راحت امکان دارد افکار خرافی به او
دست داده که باعث می شود او نتواند بطور کامل از تولد بچه‌اش خوشحال باشد و
.از این موضوع می‌ترسد
.بچه به اندازه کافی بزرگ شده که بتواند به سمت دنده ها یا مثانه لگد بیندازد
.بعضی از بچه‌ها چنان محکم لگد می زنند که دنده‌های خانم باردار درد می گیرد
هنوز بچه احتیاج به اینکه سرش را به عقب برگرداند ندارد. این بدین خاطر
.است که هنوز جای کافی برای اینکه بچه وضعیتش را تغییر دهد وجود دارد
.بچه به دیواره رحم با آرنج و زانوی خود فشار می‌آورد
.حجم خون خانم ‌ باردار الان حدود ۵/۱ لیتر بیشتر شده است
.این فشار زیاد به رگهای خونی می تواند باعث واریس و وباسیل شود
.اگر درد‌های زودهنگام داری، این دردها با استراحت و ریلکس بودن تو از بین می رود
.اندازه قد جنین حدود ۳۷ سانتی متر و وزن آن حدود ۱۲۵٠ گرم می باشد
.بلندترین قسمت رحم الان حدود ۱٠سانتی‌ متر بالای ناف است
 

 

هفته ۳٠ بارداری
بچه الان سریعاً رشد می‌کند و از این به بعد در طی ۱٠ هفته از کمی بیش از ۱ کیلو به
.بیش از ۵/۳ کیلو می رسد
خانم‌های باردار اکثراً قند خونشان بالا می باشد آن وقت بچه می‌تواند چربی بیشتری
.ذخیره کند و بزرگتر شوند
بچه برای اینکه بتواند حرارت را نگه دارد و مواد غذایی ذخیره کند به
.چربی زیادی احتیاج دارد
.اگر بچه بیش از حد بزرگ شود آن وقت زایمان مشکل خواهد شد
این مشکل قبلاً بیشتر نزد خانم هایی که به دیابت مبتلا بودند یا در دوران بارداری
.به آن مبتلا می شدند وجود داشته است
اما امروز انسان‌های بیشتری مواد قندی می‌خورند و تعداد بچه‌هایی که
.دارای وزن بالا به هنگام زایمان هستند بیشتر شده است
با تست در یک درمانگاه زیر نظر پزشک می توانید تشخیص دهید قند خون
.شما بالاست یا مبتلا به بیماری دیابت شده اید
آن وقت می‌توانید از دکتر تغذیه، دستور غذایی مناسب و یا حتی درمان با انسولین
.را بگیرید

 

 

هفته ۳۱ بارداری
خانم باردار الان حدود ۸ تا ۱٠ کیلو اضافه وزن دارد. رحم الان بزرگ شده و به قسمت
.پائین دنده‌ها نزدیک می شود و خیلی‌ها احساس سنگینی می‌کنند
پدر و مادر آینده، خودشان را برای یک زندگی جدید آماده می کنند. خیلی از آنها سرگرم
زندگی خودشان هستند و وقت اضافی کمتری دارند و وقتشان به جمع و جور کردن
زندگی خودشان می‌گذرد. از جمله این کارها می تواند آماده سازی بزرگ خانه برای
. ورود عضو جدید می باشد
.موی سر بچه الان می تواند دو سانتی‌متر بلند باشد
قد او الان حدود ۴٠ سانتی‌متر می باشد. وزن او حدود ۱۶٠٠ گرم می باشد و
.فضای داخل شکم مادر را حسابی پر کرده است
.بدن خیلی از خانم‌ها شروع به آب جمع کردن می‌کند. پاها و ساقهای آنها متورم می‌شود
 

 

هفته ۳۲ بارداری
بعضی وقت‌ها امکان دارد در هفته ۳۲ یک سونوگرافی اضافی انجام شود برای اینکه
.وضعیت بچه و اینکه آیا او خوب رشد می‌کند، کنترل شود
اگر جفت در قسمت اول حاملگی نزدیک دهانه رحم قرار داشته الان کنترل می شود
.که ایا آن بالاتر قرار دارد یا نه
نزد خانم هایی که اولین زایمان آنها است امکان اینکه سر بچه از همین الان
به سمت پائین باشد زیاد است، اما اگر در شکم جای کافی وجود داشته باشد
.جنین می‌تواند بچرخد
برای خانم هایی که زایمان دوم یا چندمین آنها است بچه از هفته ۳۷ به بعد با سر
.به طرف پایین قرار می‌گیرد
.آنهایی که کار سخت دارند مجبورند از این هفته از کار کردن دست بکشند
اگر شما می‌خواهید در کلاس های آموزشی برای آماده سازی خود برای زایمان
.شرکت کنید بهتر است این کلا سها را از الان انتخاب کنید
.فضای داخل شکم الان خیلی تنگ است اما هم شکم و هم بچه به رشد ادامه می‌دهند
.بچه الان حدود ۱۸٠٠گرم وزن دارد و قدش حدود ۴۲ سانتی متر می باشد
.بلندترین قسمت رحم الان حدود ۱۲ سانتی متر بالای ناف قرار دارد
.ضربان قلب بیشتر و بیشتر می‌شود. عمل عرق کردن در بچه شروع به تکامل می‌کند
.خانم ها بیشتر و بیشتر نزد ماما می‌روند
 

 

هفته ۳۳ بارداری
هرچند که شکم تان الان خیلی بزرگ شده است اما خیلی خوب
.است که بتوانید به فعالیت هایتان ادامه دهید و از عضلات تان استفاده کنید
.پیاده روی، شنا و یوگا فعالیت های مناسب برای خانم‌های باردار در این ایام می باشند
.بعضی از خانم‌ها به دلیل مشکلات مختلف نمی توانند زیاد فعال باشند
برای اینکه جلوی زیاد شدن وزن به علت کم بود فعالیت را بگیرید
.می‌توانید، کمبود فعالیت را با بیش از اندازه غذا نخوردن جبران کنید
.خانم‌ها در دوران بارداری احتیاج به ۳٠٠ کالری اضافی در روز دارند
این به اندازه صرف یک عصرانه یا دسر قبل از ناهار می باشد، مثلاً یک .بشقاب کورن فلکس با شیر یا ماست یا یک ساندویچ و یک سیب
.هر چی وزنتان بیشتر شود پا و ساق هایتان بیشتر متورم می شود
.این تورم در طی تابستان به دلیل گرما بیشتر می شود
.برای اینکه جلوی کار را بگیرید هر روز به استراحت بیشتری احتیاج دارید
ترجیحاً چند دقیقه ای دراز کشیده پاهایتان را روی بلندی قرار دهید و در تمام طول روز از
.جورابهای طبی استفاده کنید
خیلی خوب است که صبح قبل از اینکه از ر‌ختخواب خارج شوید جوراب های طبی را
.به پا کنید
.دراز کشیدن در وان آبگرم نیز به شما کمک خواهد کرد
فشار آب بیشتر از فشار هوا می‌باشد و مایعات در قسمت متورم را به سمت
.محل های گردش خون فشار می دهد
بچه الان خیلی زود رشد می کند. وزن ا و حدود دو کیلو و قدش حدود ۴۳ سانتی متر
.می باشد
اگر بچه الان به دنیا بیاید، طی چند هفته احتیاج به کمی تنفس مصنوعی، گرما و
.کمک برای شیر خوردن دارد
.در این ایام خانم های باردار خیلی به زایمان شان فکر می کنند
این خوب است که به زایمان فکر کرده، درباره آن مطا لعه و با یک آدم با تجربه
.صحبت کنید
.این روش خوبی جهت آماده شدن برای لحظه زایمان می‌باشد
.شاید شما الان در اولین دوره آموزش والدین شرکت کنید
 

 

هفته ۳۴ بارداری
.خیلی ها بیشتر و بیشتر به حاملگی فکر می‌کنند
خانم‌ها حتی ممکن است درباره اینکه حال شان خیلی خوب بوده است نگران هستند و
.فکر می‌کنند که اینطور نمی بایست باشد
.یا شاید برعکس آن ها فکر می‌کنند که همه چیز خیلی سخت بوده است
.همه‌ی این موضوع‌ها معمولی و طبیعی است
.لحظه زایمان یکی از بزرگترین لحظه های زندگی می باشد
.ما باید سعی کنیم همیشه درباره آن مثبت فکر کنیم هر چند که این کمی مشکل است
.بیاد داشته باش که در حقیقت همیشه همه چیز به خوبی پیش می‌رود
.حتی همسر خانم باردار نیز افکار خیلی مختلفی در سر دارد
این خیلی مشکل است که خود را برای واقعه ای به این بزرگی آماده کنی و
.پشتیبان خوبی باشی، وقتی که نمی دانی واقعاً چه چیزی در انتظار تو می باشد
.بعضی از این پدرهای آینده درباره این تفکرات و تجربه‌ها احساس وحشت می کنند
.بچه شما الان جایش خیلی تنگ است و خیلی به سختی می تواند خود را حرکت بدهد
تقریباً همه ی اعضای بدن تکمیل هستند اما شش ها احتیاج به وقت بیشتری برای تکامل
.دارند
.وزن بچه حدود ۲۲۵٠ گرم و قدش حدود ۴۴سانتی‌متر می باشد
ناف خانم باردار الان ممکن است به سمت بیرون آمده باشد و حتی یک
.خط قهوه‌ای رنگ از ناف به سمت پایین وجود داشته باشد
.این خط بعد از زایمان کمرنگ شده و کم کم از بین می‌رود
.شاید درد‌های زود هنگام داری؟ اما این روش رحم برای تمرین زایمان می باشد
.سعی کن تا می توانی ریلکس بوده و استرس نداشته باشی
 

 

هفته ۳۵ بارداری
حالا خانم باردار وزنش خیلی سریع بالا می رود و هر هفته حدود
.نیم کیلو اضافه وزن پیدا می‌کند
.از این ۵٠٠ گرم حدود ۳٠٠ گرم آن مربوط به وزن اضافه کردن بچه است
اما اگر خانم باردار خیلی سریع وزن اضافه می کند، می تواند دلیل آن این باشد که
.در بدنش آب جمع می شود
این امری طبیعی است اما حتی می‌تواند علامتهایی در مورد اینکه مشکلاتی
.وجود دارد باشد
در انتهای دوران بارداری مادر به دفعات زیادی نزد ماما می رود، به طور مثال
.برای اینکه فشار خون خود را کنترل کنند
خیلی‌ها ترش می‌کنند. احساس می‌کنند که شکمشان تمام وقت پر است و شب ها
.وضعیت راحتی برای خواب پیدا نمی‌کنند
.بیشتر بچه‌ ها الان سرشان به سمت پایین است
قرار گرفتن بچه در وضعیت درست خودش برای خیلی از مادرها احساس آرامش و
.راحتی به وجود می آورد
.الان بیشتر و بیشتر واقعی به نظر می‌‌‌آید. بچه بزودی بیرون می‌آید
.رحم آنقدر بزرگ شده که درست زیر جناق سینه قرار دارد
هیچ تکان های‌ خیلی کوچک را در شکمت احساس کردی؟ این بچه است که
.سکسکه می‌کند
.طول بند ناف الان حدود نیم متراست و قطر آن به اندازه انگشت شصت دست است
بچه الان بیشتر و بیشتر چربی زیر پوست خود جمع می کند. وزنش حدود ۲.۵ کیلو گرم و
.قدش حدود ۴۵ سانتی‌متر می باشد. بلندترین قسمت رحم زیر جناق سینه مادر است
.خانم‌ باردار بیشتر و بیشتر احساس ناراحتی می کند و زود به نفس نفس می افتد
.دلیلش می تواند آن باشد که بچه بالا قرار گرفته است و به شش های او فشار می آورد
.خانم‌ها در این ایام خیلی زود خسته و عصبی می شوند
 

 

هفته ۳۶ بارداری
.بچه الان خودش را برای زایمان آماده می‌کند. زایمان حتی برای بچه سخت است
.بچه الان تمرین نفس کشیدن می کند. اما نه زمانی که به خواب عمیق فرو رفته است
.حالا بچه هم زمان فعالیتش و هم زمان خوابیدنش طولانی تر شده است
.بچه الان عین قبل حرکت دارد اما حرکت هایش به دلیل کمبود جا نمی تواند زیاد باشد
تو شاید حرکت‌های بچه را مثل قبل متوجه نشوی، در این صورت این چیزی
.غیر معمولی نیست. بچه در رحم جای زیادی برای تکان خوردن ندارد
وقتی رحم خودش را جمع می کند آن وقت هیچ اکسیژن و یا مواد غذایی
.به بچه نمی‌رسد و می شود گفت که بچه طی چندین ثانیه نفسش را نگاه می‌دارد
.اما بچه‌ها در این طور مواقع می‌توانند از موادغذایی که قبلاً ذخیره کرده اند استفاده کنند
.بچه برای این که حرارت را نگاه دارد، زیر پوست خود چربی ذخیره کرده است
وقتی او از شکم مادربیرون می آید هوای بیرون به مراتب سردتر از هوای داخل رحم
می باشد. چربی زیر پوست حتی می تواند منبع انرژی خوبی برای بچه‌ها در زمان
.بعد از زایمان می‌باشد
.اگر بچه تو الان به دنیا بیاید همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت
.مغز او برای زندگی خارج از رحم آماده است
.از هفته پیش بچه حدود ۲۵٠ گرم وزن اضافه کرده است
.وزن بچه الان حدود ۲۷۵٠ گرم قدش حدود ۴۶ سانتیمترمی‌باشد
.بعضی وقتها یک مایع سفید رنگ از سینه‌ی تو بیرون می‌آید
.این شیر تازه، غذای اولیه و مغذی بچه ی تو است
.وزن خانم های باردارالان حدود ۱۱ تا ۱۴ کیلو اضافه شده است
 

 

هفته ۳۷ بارداری
حالا بچه کامل است یعنی می‌توان گفت که بچه بین هفته ۳۷ و ۴۲ می تواند به دنیا
بیاید. اما نمی‌توان گفت زایمان دقیقاً کی اتفاق می افتد. این بچه است که هم چیز را
.شروع می کند
.حالا همه منتظر بدنیا آمدن بچه می‌باشند
.خیلی از خانم‌های باردار الان احساس می کنند که حاملگی تمام شده است
یکی از مزیت های این که خانم باردار از داشتن بچه در شکم خسته شده است
.می‌تواند این باشد که زایمان خیلی وحشتناک به نظر نمی آید
.بیشتر بچه ها الان سرشان به سمت پایین است
.بعضی وقت‌ها سر بچه حسابی پایین به سمت لگن خاصره می باشد
.آن وقت ماماها می‌گویند که بچه خودش را فیکس کرده است
این بدان معنا است که بچه بقدری سرش پایین رفته است که امکان این که دوباره از
.آن جا بالا بیاید را ندارد
سر بچه سخت تر و بزرگ تر از باقی قسمتهای بدنش می باشد برای همین
.خوب است اگر بچه با سر بیرون بیاید
.بدین صورت زایمان خیلی راحت‌تر انجام می‌گیرد
اگر بچه با پاها و باسن به سمت پایین باشد آن وقت دکتر‌ها سعی خواهند کرد که با
.دست شان او را بگردانند
.بدین طریق که سعی می‌کنند بچه را مجبور کنند یک کله معلق به سمت درست بزند
.اگر موفق نشوند آن وقت شاید تصمیم به سزارین بگیرند
بچه تمرین نفس کشیدن می‌کند، او به کمک شش های خود آب داخل رحم را به داخل
.می‌کشد و به بیرون فشار می‌دهد
.وزن بچه حدود ۲۹۵٠ گرم و قد او حدود ۴۷ سانتی‌متر می‌باشد
شکم تو شاید به نظر برسد که دیگر بزرگ نمی شود و یا شاید به نظر می رسد که
.کوچک تر هم می‌شود
.دلیل این می‌توان این باشد که بچه هر چه بیش تر خود را به سمت پایین می‌کشد
.موقع وضع حمل هرچه بیشتر نزدیک می‌شود
 

 

هفته ۳۸ بارداری
وقتی سر بچه سر جای خودش در شکم مادر قرار بگیرد آن وقت مادر راحت تر
.می تواند که نفس بکشد و غذا بخورد
.این بخاطر این است که آن وفت در قسمت بالای شکم فضای بیشتری وجود دارد
.خانم‌ها الان بیشتر احساس می‌کنند که درد‌های اولیه زایمان شروع شده است
فرق بین دردهای اولیه زایمان و دردهایی که در اثر جمع شدن های رحم بوجود
.می آید این است که درد‌های اولیه اغلب بیشتر احساس می شوند
دردها در قسمت پایین شکم یا در ستون فقرات بیشتر احساس می شود و
.شبیه دردهای زمان قاعدگی می‌ باشد
.برای بعضی ها اولین درد زایمان تنها نشانه این است که وقت زایمان فرا رسیده است
.همه خانمها یک هشدار در باره اینکه زمان زایمان فرا رسیده است دریافت نمی‌کنند
.به زودی وقتش می رسد. بچه خودش را برای بدنیا آمدن آماده می‌کند
.بیشتر بچه‌ها، حدود ۹۲% از آنها بین هفته ۳۸ و ۴۲ دنیا می‌آیند
.این بچه است که تصمیم می گیرد که چه موقع بدنیا بیاید
قطر جفت الان حدود ۲٠ تا ۲۵ سانتی‌متر می شود و وزن آن چیزی حدود نیم کیلو
.می‌باشد
.وزن بچه حدود ۳ کیلو و ۱٠٠ گرم و قدش حدود ۴۷ سانتی‌ متر می‌باشد
برای تو که در هفته‌های آخر دوران بارداریت است خیلی راحت نیست که وضعیت خوبی
.برای خوابیدن پیدا کنی. به همین دلیل تا می‌توانی باید استراحت کنی
خانم های باردار می‌توانند امتحان کنند که به پهلو بخوابند و متکایی بین پاهای خود
.قرار دهند
 

 

هفته ۳۹ بارداری
.هر روز که می‌گذرد بچه حدود ۲۸ گرم وزن اضافه می‌کند
.الان وزن بچه بین ۳۳٠٠ تا ۳۷٠٠ گرم و قد او بین ۴۸ تا ۵٠ سانتی‌متر می‌باشد
.بچه تمام شکم را پر کرده است و خیلی سنگین است
.خیلی از خانم‌های باردار الان واقعاً آرزو دارند که حاملگی شان تمام شود
الان شاید احساس ترس شدید که بعضی‌ها برای وضع حمل دارند از بین رفته باشد یا
.حداقل کم تر شده باشد
برای اینکه خود را آماده کنید می توانید بطور مثال همه‌ی وقایع و اتفاقات وضع حمل را
.دقیق یادداشت کنید
در یادداشت هایتان می توانید به صورت کوتاه بنویسید که چه اافکاری در دوران
وضع حمل دارید و چگونه می‌خواهید این کار انجام شود تا ماما بتواند به
.به بهترین وجه از شما پشتیبانی کند
وقتی که سر رحم باز می شود آب لزج به بیرون می‌ریزد اما بعضی‌ها متوجه آن
نمی‌شوند. بعضی وقت‌ها این یک مایع لزج سفت و سفید خاکستری می‌باشد و
.بعضی وقت ها عین ترشحات می‌باشد
وقتی که این مایع لزج با ترشحات بیرون می‌‌آید آن وقت می‌تواند بین ۱ روز تا ۱ هفته
.به زایمان باقی مانده باشد
خانم ها برای این که خود را برای زایمان آماده کنند، احتیاج به خوب غذا خوردن و
.خوب خوابیدن دارند
اگر اولین زایمان مادر می‌باشد آن وقت ممکن است زایمان یک شبانه روز طول بکشد و
.این غیر معمول نیست که خانم ها یک یا دو شب خواب را از دست بدهند
.جا خیلی خیلی کم است، بچه تمام شکم را پر کرده است اما او هنوز رشد می کند
خانم‌ باردار خودش را خیلی بزرگ احساس می‌کند و هم از لحاظ جسمی و هم از
.لحاظ روحی آماده‌ی به دنیا آوردن بچه می باشد
 

 

هفته ۴٠ بارداری     
شکم تو شاید کمی کوچک تر شده باشد. شاید تو درد‌ها را بیشتر و بیشتر و در طی
.زمان های مختلف احساس کنی
برای خیلی ها ممکن است چند روز دیگر طول بکشد تا زمان زایمان فرا رسد بدلیل
.این که به دنیا آمدن بچه بعد از هفته ۴٠ معمولی تراست که بیاید
خیلی‌ها به این فکر می‌کنند که این امکان وجود دارد که خودشان کاری کنند تا
.درد‌های زایمان زودتر شروع شود،ً بطور مثال از پله‌ها سریع بالا و پایین بروند یا غذای مخصوصی بخورند
هیچ روشی که خودتان بتوانید کاری کنید که زایمان سریع تر‌ شروع شود وجود
.ندارد و بچه فقط وقتی که آماده باشد بیرون می آید
اگر بنا به دلایلی از نظر پزشکی احتیاج است که بچه زودتر بیرون بیاید، بطور مثال مادر
فشار خونش بالاست، آن وقت در بیمارستان می‌توانند کاری کنند که زایمان زودتر
.شروع شود
.فشار از طرف سر بچه به سوی دهانه رحم می‌تواند زمان زایمان را جلو بیندازد
این فشار باعث می‌شود که هورمن‌ اکسیتوکین ترشح شود، این هورمو ن به رحم
.علامت می‌دهد که خودش را جمع کند
وقتی که رحم خودش را بیشتر و قویترجمع می کند آن وقت سر بچه بیشتر به
.سمت دیواره رحم فشار می‌آورد. بالاخره سر رحم تسلیم شده باز می‌شود
همه چیز آماده است. بچه الان بین ۳۵٠٠ تا ۴٠٠٠ گرم وزن دارد و قدش
.بین ۴۸ تا ۵۲ سانتی متر است
.تقریباً غیر ممکن است که در شکم جایی برای حرکت بچه وجود داشته باشد
.اما هنوز امکان این که بچه داخل شکم یک یا دو هفته دیگر باقی بماند وجود دارد
 

 

هفته ۴۱ و ۴۲ بارداری
الان دیگر چیزی باقی نمانده است اما این معمولی است که این احساس برای
.خا نم های باردار به وجود بیاید که حاملگی هرگز نمی‌خواهد تمام شود
هفته ۴۱ و ۴۲ بارداری، برای شما این احساس بوجود می‌آید که بچه هیچ وقت
.نمی‌خواهد بیرون بیاید
.اما خوب است بدانید که تقریباً همه‌ی بچه ها قبل از هفته ۴۳ بیرون می‌آیند
.اگر زایمان خودش شروع نشد وقت آن است که به کمک دارو آن را شروع کرد
بین بیمارستان‌ها اختلاف نظر وجود دارد که زایمان چه موقع باید به کمک دارو
.شروع شود، اما معمولا این کار اواخر هفته ۴۲ و اوایل هفته ۴۳ انجام می شود
 
 

گردآوری : فراناز

loading...

پربیننده ترین مطالب سایت

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
آموزش دخول آلت مرد در واژن زن با عکس و روش هاي رابطه جنسی تصويري
آموزش دخول آلت مرد در واژن زن با عکس و روش هاي رابطه جنسی تصويري
مشاهده بیشتر