آموزش بافت مو فرانسوی

آموزش بافت مو فرانسوی

آموزش بافت مو فرانسوی را در ادامه می خوانید. اروپایی ها نسبت به سایر ملل در مورد بافت ها و تنوع آنها از ذوق و سلیقه ی بیشتری برخوردار بوده اند ؛که در این متن می توانید خودتان موهایتان را فرانسوی ببافید.

از جایی که می خواهید بافت را شروع کنید دسته ای مو بردارید . بهتر است با دو انگشت نشانه دسته ی مو را به شکل V جدا کنید بطوری که انتهای تیز آن به طرف عقب سر باشد.

مو را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و یک بافت از رو بزنید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

هر سه رشته را با کمک انگشتان دست چپ خود نگه دارید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

آموزش بافت مو فرانسوی

 

ابا انگشت نشانه ی دست راست تکه ی کوچکی از مو را از سمت راست سر برداشته و آن را به رشته ی سمت راست اضافه کرده و یک بافت ساده بزنید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

با کمک انگشتان دست راست رشته ها را نگه دارید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

یک دسته مو از سمت چپ سر برداشته و به رشته ی سمت چپ اضافه کنید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

یک بافت ساده از رو بزنید . و همینطور دو باره  مو را با انگشتان دست چپ نگه دارید .

آموزش بافت مو فرانسوی

 

باز از سمت راست یک تکه مو برداشته و به رشته ی سمت راست اضافه کنید.

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

و یک بافت ساده از رو بزنید . دوباره با انگشتان دست راست رشته ها را برداشته

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

دسته ای از سمت چپ سر جدا کرده و به رشته ی سمت چپ اضافه و یک بافت ساده می زنید.

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

این کار را تا آنقدر ادامه دهید که دیگر نتوانید از دو طرف سر تکه های مو را به بافت اضافه کنید .و ادامه ی مو را بافت ساده بزنید.

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

وقتی قدری مو را بافتید . با دست راست آن را به سمت جلوی صورت بیاورید تا کنترل بهتری بر روی بافت داشته باشید .

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

از بالای شانه ی راست آن را به سمت خود بکشید و به بافتن ادامه بدهید.

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

ادامه ی بلندی مو را ببافید.

 

آموزش بافت مو فرانسوی

 

نحوه ی کنترل بافت کاملا در شکلها نشان داده شده است

انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید .

 

گردآوری : فراناز

 

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
مشاهده بیشتر