بارداري چگونه اتفاق مي افتد؟

بارداري چگونه اتفاق مي افتد؟

به طور طبيعي اسپرم و تخمك يكديگر را در لوله رحمي ملاقات مي كنند و اين محل همان جايي است كه عمل باروري در آنجا اتفاق مي افتد.

 

حاملگي چه زماني اتفاق مي افتد
بيشترين احتمال باردار شدن شما هنگاميست كه آميزش جنسي شما موقعي انجام شود كه بيشترين احتمال بارور شدن تخمك وجود دارد يعني دقيقا پس از آزاد شدن تخمك از درون فوليكول يكي از تخمدان هاي شما. اين حادثه معمولا در حوالي وسط سيكل قاعدگي شما ، اتفاق مي افتد.
وقتي تخمك از تخمدان شما آزاد شد ، وارد لوله رحمي شده و سپس آهسته و با سرعت كم، بوسيله موهاي ظريفي ( به نام مژك ها) كه درون لوله رحمي هستند به سمت جلو رانده مي شود. اين مژك ها مثل پرزهاي يك قالي ، تخمك را به سمت رحم هدايت مي كنند .

 

عمل باروري چگونه روي مي دهد
وقتي اسپرم ها وارد مهبل ( واژن) مي شوند، بوسيله دم هاي درازشان به سرعت شنا كرده و از درون گردن رحم و سپس داخل رحم ، عبور كرده و از طريق لوله هاي رحمي خود را سر انجام به سمت تخمك آزاد شده مي رسانند . اسپرم بوسيله مواد شيميايي كه تخمك توليد مي كند ، به سمت آن جذب مي شود. اسپرم هاي متعددي ممكن است يك تخمك را در همان زمان ، ملاقات كنند ولي با وجود آنكه اسپرم هاي زيادي به سطح تخمك مي چسبند، فقط يك اسپرم مي تواند غشاء تخمك را سوراخ كرده و وارد آن شود و اين لحظه اي است كه عمل باروري اتفاق مي افتد .
به طور طبيعي اسپرم و تخمك يكديگر را در لوله رحمي ملاقات مي كنند و اين محل همان جايي است كه عمل باروري در آنجا اتفاق مي افتد. گاهي ملاقات اسپرم و تخمك و عمل باروري در محل ديگري روي دهد براي مثال در تخمدان ، جايي كه تخمك از آن آزاد مي شود. اين اتفاق مي تواند باعث ايجاد حاملگي نابجا، گردد. يعني اينكه حاملگي در خارج رحم پيشرفت مي كند . عمل باروري معمولا بايد حين 36 ساعت پس از آزاد سازي تخمك از تخمدان صورت بگيرد. پس از اين زمان تخمك خيلي پير و از كار افتاده شده است و احتمال حاملگي بعيد به نظر مي رسد. اسپرم تا 3 روز مي تواند درون رحم زنده بماند.

پس از عمل باروري چه اتفاقي مي افتد
وقتي اسپرم تخمك را سوراخ كرد ، 2سلول بهم جوش مي خورند. غشاء خارجي تخمك از ورود ساير اسپرم ها به درون تخمك ، جلوگيري مي كند. تخمك بارور شده پس از آن ، در طول لوله رحمي به سمت رحم حركت كرده و در عرض چند روز تبديل به يك خوشه سلولي( بهنام بلاستوسيت) كه در حدود 60 سلول دارد خواهد شدحوالي زماني كه قاعدگي شما قطع شده است، بلاستوسيت شروع به چسباندن خود به درون ديواره رحم مي نمايد. به اين عمل لانه گزيني گفته مي شود . پس از لانه گزيني است كه خوشه سلولي تبديل شدن به يك جنين را شروع مي كند.

شروع زندگي
تخمك بارور شده سريع به دو سلول تقسيم مي شود وسپس 4 و بعد 8 و به همين ترتيب پيش مي رود . اين سلول هاي اوليه هنگامي كه تخمك بارور شده (مورولا) كمتر از 32 سلول داشته باشد ، توانايي تشكيل هر قسمت بدن جنين را دارند و به عنوان سلول هايي كه قدرت تشكيل كل از جزء رادارند شناخته مي شوند.

 

گردآوری : فراناز

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما