سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

تست هوش فکری مکعب باز شده برای تیزهوشان

تست هوش فکری مکعب باز شده برای تیزهوشان

تست هوش فکری مکعب باز شده برای تیزهوشان، در شکل زیر یک مکعب باز شده داریم. می خواهیم آنرا تا بزنیم تا مجددا این مکعب را ایجاد کنیم. به نظر شما کدامیک از مکعب ها می تواند جواب این تست باشد؟

 

تست هوش فکری مکعب باز شده برای تیزهوشان

 

 جواب تست هوش مکعب باز شده:

مکعب شماره یک

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته