سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

معما فکری تخم مرغ فروش ميليونر

معما فکری تخم مرغ فروش ميليونر

معما فکری تخم مرغ فروش ميليونر،شخصي تخم مرغ را دانه اي 700 ريال خريد و دانه اي 500 ريال فروخت و سرانجام ميليونر شد!

چطور چنين چيزي ممكن است؟!

 

******

******

******

******

******

******

******

******

******

 

جواب معمای تخم مرغ فروش ميليونر :

او ابتدا ميلياردر بود ، اما در اثر زيانهاي پي در پي ، بخشي از دارائيش را از دست داده و ميليونر شد.

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته