سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

تست هوش جالب دایره های رنگی

مجموعه : روانشناسی
تست هوش جالب دایره های رنگی

در این تست هوش جالب باید به رنگ دایره ها توجه کنید و از میان گزینه های داده شده جای علامت سوال را پر کنید.

 

تست هوش جالب دایره های رنگی

 تست هوش جالب رنگ ها,تست هوش رنگ ها,تست هوش جالب

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓

 

↓↓↓
پاسخ:

پاسخ گزینه ی B است زیرا:

رنگ قرمز ستون اول حرکت نمیکند.

رنگ قرمز ستون دوم هر بار یک حرکت میکند.

رنگ قرمز ستون سوم هر بار دو حرکت میکند.

در هر مرحله جای قبلی قرمز سبز و جای قبلی سبز قهوه ای می شود.

 

گردآوری : فراناز

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته