عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

جالب ترین عکس ها با موضوع گذشت زمان

بسیار هیجان انگیز است که بعد از گذشت چندین سال عکسی را در همان مکان با همان لباس و شکل بگیرم…در مجموعه زیر افرادی سعی کردند خاطرات گذشته را دوباره تکرار کنند و تغییرات در خود را نشان دهند.

 

Pancho 1983 & 2010, Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Mechi 1990 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Marita y Coty 1977 & 2010 Bs Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Demian 1989 & 2010 London

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Cecile 1987 & 2010 France

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Nico Mella 1990 & 2010 France

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Oscar 1978 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Male Sil Flor 1983 & 2010 Bs Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Nico 1986 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Lucía 1956 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Marina 1988 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Flor 1975 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Mati 1977 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

My Parents 1970 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Ingrid 1987 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Sue 1977 & 2010 London

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Tommy 1977 & 2010 Buenos Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان
Morita Sisters 1979 & 2010 Bs Aires

عکس هایی جالب با موضوع گذشت زمان

Lali 1978 & 2010 Buenos Aires

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
8 نکته مهم درباره ارگاسم زنان
8 نکته مهم درباره ارگاسم زنان
مشاهده بیشتر