سایت شرط بندی

سایت شرط بندی


تست هوش همه مسیرهای منتهی به خانه

تست هوش همه مسیرهای منتهی به خانه

تست هوش همه مسیرهای منتهی به خانه برای تیزهوش ها

 

یک مرد دوچرخه سوار می خواهد بداند از محل کار تا خانه اش چند مسیر مختلف وجود دارد. توجه کنید که او فقط می تواند در جهت فلش ها حرکت نماید. آیا شما می توانید تعداد مسیرهایش را تعیین کنید؟

 

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

 

پاسخ تست هوش ‘همه مسیرهای منتهی به خانه’
10 مسیر مختلف

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته