سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

متن جدید باحال و زیبا

متن جدید باحال و زیبا

جوک و متن جدید باحال و زیبا

 آسمان برای لحظه ای قرمز شد تا تو توقف کنی

 تمام خیابان را بغض بند آورده بود

و دستان منجمدم همچنان تو را فریاد میزدند،

 آنرا شال گردنی سفید تو میشنید

حتی کفشهایت برای ماندن زمین را چنگ میزدند،

 اما تو بی تفاوت به تمام این حقایق ؛

 …رفتی…

 

متن جدید باحال و زیبا

 

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان!

برگ هایی که روزی برای آرامش

به سکوتشان پناه میبردیم …

 

متن جدید باحال و زیبا

 

فرشته ای که برای نجاتم به زمین آمده بود،

رسالتش را به نگاهی دیگر فروخت!

کسی که میخواست مرا مثل خودش آسمانی کند،

حالا با کسی دیگر در این نزدیکیها زندگی میکند

من از او دلگیر نیستم؛ زمین است و هوسهایش …!

فقط کمی برایش نگرانم؛

او بالهایش را… و آسمان را فراموش کرده

 

متن جدید باحال و زیبا

 

تمام شهر پر از فیلتر سیگار است

بی وفا چند نفر را..!؟

 

متن جدید باحال و زیبا

 

به من نگو “گلم”!

من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

 

متن جدید باحال و زیبا

 

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !

تو گندم را بی اعتبار کردی …

 

متن جدید باحال و زیبا

 

وقتی نگاهشان رو به توست

تو لبخندشان را میبینی

من تیزیِ دندانشان را …

پس ؛

نپرس چرا مضطربم؟!

 

متن جدید باحال و زیبا

 

سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست …

 

متن جدید باحال و زیبا

 

نا امیدانه تیغ را رها میکنم!

خودکشی برای زنده هاست …

 

متن جدید باحال و زیبا

 

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …

 

متن جدید باحال و زیبا

 

نگران تاول دستانت بودم؛

وقتی به من تبر میزدی…

 

متن جدید باحال و زیبا

 

بعد تو بغض و لبخندم را به هم آمیختم

از تو شعری گفتم و اشک خدا را ریختم

بعد تو طعنه ی ثانیه آزارم میداد،

ساعتم را در وسط شهر به دار آویختم

 

متن جدید باحال و زیبا

 

فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم

ابر بسیار دیدم !

اما هیچ بارانی چون تو

مرا به دریا نبرد !

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته