معما و تست هوش جالب اعداد پدر

معما و تست هوش جالب اعداد پدر

معما و تست هوش اعداد پدر

 

پدری به پسر بازیگوش خود وعده می دهد که اگر پسر بتواند سال تحصیلی پنجم دبستان را با معدل بیست قبول شود و پشت سر بگذارد ، پدر برای او یک دوچرخه قرمز سبد دار می گیرد تا پسر به اتفاق گربه اش به دوچرخه سواری بروند. پسر نهایت تلاشش را می کند و خواسته پدر را عملی می کند و با معدل بیست سال کلاس پنجم را پشت سر می گذارد و پیش پدر می آید و دوچرخه را طلب می کند. پدر برای اینکه مطمئن شود پسر تقلب نکرده و از معلومات خودش در امتحانات استفاده کرده برای او معمایی مطرح می کند و از او می خواهد با توجه به اعداد زیر عدد بعدی را حدس بزند. به نظر شما عدد بعدی چیست و آیا پسر بالاخره می تواند دوچرخه را بدست بیاورد یا نه؟

1
11
21
1211
111221
312211
13112221

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

 

جواب معما :
عدد مورد نظر : 1113213211
هر عدد توصیف عدد قبل از خود می باشد. (برای اینکه جواب مفهوم باشد اعداد را یکی در میان به حروف و به عدد نوشتیم).

1
یک 1
دو 1 =21
یک 2 یک 1 = 1211
یک 1 یک 2  دو 1 = 111221
سه 1 دو 2 یک 1 = 312211
یک 3 یک 1 دو 2 دو 1 = 13112221
یک 1 یک 3 دو 1 سه 2 یک 1 = 1113213211

 

گردآوری : فراناز

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما