سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

مجموعه : مجله خبری
عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی: به گزارش فراناز پس از گشت یک سال از آغاز جنگ داخلی در کشور آفریقایی سودان جنوبی، حدود 4 میلیون نفر از مردم این کشور برای تامین نیازهای اساسی نظیر آب و غذا با مشکل مواجه اند.

 

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

 

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

عکس های سوء تغذیه شدید در سودان جنوبی

 

گردآوری : فراناز

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته