سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

عکس سلفی جان کری وزیر خارجه آمریکا با فیل

عکس سلفی جان کری وزیر خارجه آمریکا با فیل

عکس سلفی جان کری وزیر خارجه آمریکا با فیل. به گزارش فراناز آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا 2 عکس سلفی با یک بچه فیل در کنیا گرفت. عکس های زیر، جان کری وزیر خارجه آمریکا را در حال گرفتن عکس سلفی با یک بچه فیل در سفر به کنیا نشان می دهد.

 

عکس سلفی جان کری وزیر خارجه آمریکا با فیل

عکس سلفی جان کری وزیر خارجه آمریکا با فیل

 

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته