عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

شاهان ایران قدیم در داشتن جواهرات مخصوص به خود ید طولایی دارند و یکی از این افراد ناصرالدین شاه قاجار است که قسمتی از جواهرات وی را در زیر مشاهده می کنید.

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

جقه ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

قبضه گوهرنشان شمشیر ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

تنگ جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

كاسه جواهرنشان ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

سنجاق سینه متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

یك قطعه از جواهرات كلاه ناصرالدین شاه قاجار

 

عکس هایی از جواهرات زیبای ناصرالدین شاه

كره گوهر نشان متعلق به ناصرالدین شاه قاجار

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما