سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

قاعده ای جالب!تلفظ اسم شما به زبان ژاپنی چی میشه؟

قاعده ای جالب!تلفظ اسم شما به زبان ژاپنی چی میشه؟

قاعده ای جالب! تلفظ اسم شما به زبان ژاپنی چی میشه؟ طبق این قاعده اسم خودتون رو به ژاپنی پیدا کنید .

A-ka

B-tu

C-mi

D-te

E-ku

F-lu

G-ji

H-ri

I-ki

J-zu

K-me

L-ta

M-rin

N-to

O-mo  
P-no

Q-ke

R-shi

S-ari

T-s

U-do

V-ru

W-mei

X-na

Y-fu

Z-zi

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته