سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

نصب نمایشگر بزرگ پشت کامیونها برای سبقت بی خطر

نصب نمایشگر بزرگ پشت کامیونها برای سبقت بی خطر

تکنولژی فوق پیشرفته و جدید برای سبقت گرفتن بی خطر در جاده ها توسط شرکت سامسونگ انجام شد. به گزارش فراناز شرکت سامسونگ برای رفع مشکل رانندگان در جاده ها و سبقت از خودروهای سنگین دست به طراحی جالب زده است.

 

نصب نمایشگر بزرگ پشت کامیونها برای سبقت بی خطر

 

این شرکت با نصب نمایشگرهای بزرگ پشت کامیونها و خودروهای سنگین قصد دارد تا رانندگان را در مشاهده و انجام بدون خطر سبقت، یاری کند.

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته