تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

 

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

مجسمه شن و ماسه های ایجاد شده توسط هنرمند هندی


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

بوسه پاپ بر مجسمه عیسای نوزاد در مراسم کریسمس در کلیسای واتیکان


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

کباب خوک ، فیلیپین


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

بدون شرح


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

 

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

مجسمه های برفی


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

نمک و فلفل پاش به شکل باتری


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

بدون شرح


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

یک مراسم خیریه به مناسبت کریسمس در شهر سئول


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

تعطیلی اجباری مغازه ها به دلیل وزش تندباد ، فرانسه


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

تصویر جدید ناسا که نشان می دهد یک فضا نورد در بیرون ایستگاه فضایی بین المللی در حال انجام کار است


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

بدون شرح


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

 

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

 

تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

مزدا6 مدل2014


تصاویر دیدنی و جالب روز-دوشنبه 24 شهریور 93

بدون شرح

 

گردآوری : گروه اینترنتی فراناز

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما