تبلیغات بهترین کانال خفن تلگرام باحال
بهترین کانال خفن تلگرام باحال

نقابی از لبخند (شعر عاشقانه)

نقابی از لبخند (شعر عاشقانه)

دق کــــردم پشــــت خنــــده های تلخــــی. که هیچــــکس به آنــــها شــــک نکــــرد

.

.

.

هنوزهم دنیا با من سر ناسازگاری دارد‎

هنوز هم ساز ناکوک می نوازد‎

و من تنها و بی هیچ پناهی‎

می رقصم باهرسازَش‎

چون مترسکی تنها درمیان مزرعه‎

و لبان این مترسک مثل همیشه پر از لبخند است‎

و چشمانش‎

مات نگاه می کند بدون هیچ احساسی‎

نه خشم نه عشق نه شادی نه نفرت‎

گویی میخواهد بگذرد وتمام شود‎

به امید روزی است که از پا بیافتد‎

ومزرعه دارتن فرسوده اش را‎

درگوشه ای رها کند‎

 

گردآوری : فراناز

پربیننده ترین مطالب سایت