سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

بچه شده ام

یاد بازی های کودکی کرده ام

آخر مدتی است

در هوای تو تاب می خورم ..

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود

جای تو خالی اما …

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

هوا سرد شده …

نه ! نه …

هوای من سرد شده …

حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند …

گرمای وجودت را می خواهم …

چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

کافه چی بر روی میزها شعر می نویسد

اینجا طعم دلتنگی ها

از قهوه هم تلخ تر است … !

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

خدایا درسته

خیلی گناه دارم

ولی خب گناه دارم!

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

در ته فنجان قهوه ام کفش های توست

فقط نمی دانم می آیی یا می روی …

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشی …

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

هیچکس

جز تو نمیتواند

نجاتم دهد

وقتی انگشتهایم میان

موج موهایت غرق میشود

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

“ماه” گُل سرت

“خورشید” سینه ریزت

دو “ستاره” گوشواره هایت ..

عاشقم و از جیب خلیفه می بخشم!

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

زیباترین شهر،

شهری‌ ست که در آن عاشق شده‌ای،

حتی اگر زشت‌ترین جای دنیا باشد!

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

زندگی است دیگر ..

گاهی می شود،

گاهی نمی شود،

البته بیشتر وقت ها نمی شود .!

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

که تو را به یادم می آورد

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

بعضی ترانه‌ها را می‌توان

بارها و بارها

گوش داد ..

بعضی انسان‌ها را می‌توان

بارها و بارها

دوست داشت ..!

 

پیامک و پست های زیبا و عاشقانه برای لاین

 

زن های همسایه به من مشکوکند

می گویند این زن

هرروز زیباتر می شود

نمی دانند هرروز

بیشتر به تو

فکر می کنم ..

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته