سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

آنچنان زندگی کن گویی که فردا خواهی مرد

آنچنان بیاموز گویی که تا ابد زنده خواهی ماند

ماهاتما گاندی

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند.

بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

هلن کلر

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد

ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند.

کنفوسیوس

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

تو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟

من خواب چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟

جرج برنارد شاو

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم

آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم

کنفوسیوس

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می‌دهند

افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند

پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

جرج برنارد شاو

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است .

سروانتس

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

نبوغ ، جوهر تفکر است .

ژان پل ساتر

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

از دواج قرارداد دونفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد.

مارک تواین

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

موانع ، آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را

از روی هدف بر می‌دارید به نظرتان می‌رسند.

هنری فورد

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

همیشه دشمنانت را ببخش ، هیچ چیز بیش از این آنها را ناراحت نمیکند

اسکار وایلد

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

پیروزی یعنی توانایی رفتن

از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

وینستون چرچیل

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای

بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا.

جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن.

مارک تواین

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

اگر با دشمنی زیاد بجنگی

بعد از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا میگیرد

ناپلئون

 

اس ام اس فلسفی جدید و دل نشین از دانشمندان

 

هنگامی که دشمنت در حال اشتباه کردن است ، در کارش وقفه نینداز

ناپلئون بناپارت

سایت شرط بندی

پربیننده ترین مطالب سایت

مطالب پربازدید هفته