سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند.

کریستوفر مارلو

اس ام اس فلسفی

امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.

آلک بورن

اس ام اس فلسفی

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

اس ام اس فلسفی

رضایت وجدان تنها پس از انجام وظیفه است.

اسمایلز

اس ام اس فلسفی

ارزش اخلاقی ، بسته به تعداد وظایفی است که انسان انجام می دهد.

مترلینگ

اس ام اس فلسفی

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛ آزاد است.

ولتر

اس ام اس فلسفی

وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.

اسکاروایلد

اس ام اس فلسفی

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.

آنتونی رابینز

اس ام اس فلسفی

هر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت

تا عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند .

باربارا دی آنجلیس

اس ام اس فلسفی

هنگامی که منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ،

برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید

و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید .

باربارا دی آنجلیس

اس ام اس فلسفی

با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

زنون

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته