میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)،به گزارش فراناز در برزیل یک میمون با دمپایی ساخته شد. این میمون چاق توسط هنرمند خلاق هوفمن فلورنتیجن با استفاده از دمپایی های رنگی در سائو پائولو، برزیل طراحی و ساخته شده است.

 این میمون چاق از جنس دمپایی است. خلاقان در عرصه هنر یک میمون را با دمپایی درست کردند.

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

میمون عجیب و چاق از جنس دمپایی (عکس)

 

loading...
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما