متن عاشقانه با موضوع بدون تو…

متن عاشقانه با موضوع بدون تو…

 

متن عاشقانه با موضوع بدون تو...

بدون تو

سوگی دارد فضای اتاقم و از با تو بودن خیال میبافم اشک تمدید میشود در نگاهم بدون تو

 

متن عاشقانه با موضوع بدون تو...

 

بدون تو  آه… حسرت چه جولانی می دهد برای لحظه دیدار جسمم میجوشد در این سوی دیوار مثل یک بیمار گذر میکند این طعنه ی تلخی است، انگار بدون تو قصه نیست حال امشب و هر شب من است

بدون تو لحظه های با تو بودن مثل نام قشنگ تو پرستو وار از خاطر آرامشم کوچ میکند

 

متن عاشقانه با موضوع بدون تو...

 

بدون تو  آه… که زمان انگار با من گل یا پوچ میکند بدون تو حال من اما… پشت یک واژه آه من تا همیشه تنها، ساده و کودکانه گریه میکنم.

مطالب پربازدید هفته
دوستان ما
بهترین پوزیشن آمیزش با زن برای رسیدن به نهایت لذت جنسی
بهترین پوزیشن آمیزش با زن برای رسیدن به نهایت لذت جنسی
مشاهده بیشتر