سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

معمای بسیار جالب و خواندنی مداد رنگی ها

معمای بسیار جالب و خواندنی مداد رنگی ها

معمای بسیار جالب و خواندنی مداد رنگی ها

عدد مداد رنگی موجود است که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند. .
معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

∞∞

جواب معما:

معمای بسیار جالب و خواندنی مداد رنگی ها

 

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته