سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

تصویری از نخستین هلیکوپتر در آسمان ایران در سال 1345

مجموعه : گوناگون
تصویری از نخستین هلیکوپتر در آسمان ایران در سال 1345

آخرین بازمانده این بالگرد یا هلیکوپتر به عنوان نمادی از هوانیروز در شهرک سیمرغ اصفهان، مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان قرار دارد.  

 

تصویری از نخستین هلیکوپتر در آسمان ایران در سال 1345

 

نخستین هلی کوپتر هوانیروز ارتش در سال 1345 به تعداد 17 فروند از آمریکا خریداری شد. این هلیکوپتر که ساخت کارخانه Kaman ایالات متحده است، به تعداد 17 فروند در سال 1343 توسط نیروی هوایی خریداری شد. وظیفه این هلیکوپتر ملقب به هاشکی،امداد و نجات گشت هوایی و شناسایی بود. 

 

تصویری از نخستین هلیکوپتر در آسمان ایران در سال 1345

 

این بالگرد به تدریج تا ورود و به خدمت گرفتن کامل”بل 205 ” از رده خارج شد. آخرین بازمانده این بالگرد بعنوان نمادی از هوانیروز در شهرک سیمرغ اصفهان، مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان قرار دارد.

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته