سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

تست هوش جالب مربع بعدی کدام است؟

تست هوش جالب مربع بعدی کدام است؟

تست هوش جالب مربع بعدی کدام است؟ (هوش خود را بسنجید)

در عکس بالا مربع بعدی کدامیک است است؟

با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.

 معمای تصویری، معمای ریاضی

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معما:

گزینه E
 همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم.

 

تست هوش جالب مربع بعدی کدام است؟

 

سایت شرط بندی

مطالب پربازدید هفته