سایت شرط بندی

سایت شرط بندی

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

با زمين مهربان باش.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن. دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار. دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد. دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات . دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است. دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.دالای لاما

 

جملات پند آموز برای عبرت در زندگی شخصی

 

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد. دالای لاما

سایت شرط بندی

پربیننده ترین مطالب سایت

مطالب پربازدید هفته