انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

انواع خواب و تعبیر خواب را بشناسید و بدانید کدام خواب ها تعبیر دارند + عکس

خب این سوال برای همه ما پیش می آید که ما اصلا چرا خواب میبینیم و همیشه دنبال این هستیم که رویای صادفه چه فرقی  با خواب کاذب دارد یا از کجا بفهمیم کدام خواب هایمان تعبیر دارند و اگر تعبیر دارند تعبیرشان چیست؟ چـه خواب هایي تعبیر  دارند؟ شرایط صحت تعبیر خواب چیست؟ آیا رویاهایی کـه مـا میبینیم فقط زاده تخیل مان هستند یا این‌کـه میتوانند پیامی برای  مـا داشته باشند؟ امروز درباره تعبیر خواب صحبت می‌کنیم، علمی کـه از گذشته هاي دور تا حال حاضر سعی کرده بـه رویاهای  مـا معنا ببخشد. امروزه از نظر علمی هم ثابت شده کـه خواب هاي مـا در شرایطی حامل پیام هاي مهمی هستند. در ادامه  بیشتر صحبت می‌کنیم.

 

ابتدا بدانیم که کدام خواب هایمان تعبیر دارند؟رویای صادقه یا خواب کاذب؟

همان دنیایی اسـت کـه نمیدانیم، کجاست؟ نه مجازی اسـت و نه حقیقی؛ ترکیبی مبهم از واقعیت و تخیل اسـت. بعضی  وقت‌ها انسان می شوید، بعضی وقت‌ها هم بی اختیار و بی هویت. آن جا همه ی چیز عجیب‌وغریب اسـت. شگفت و پر  معناست. عالم خواب حقیقتا عالم گنگ و پنهانی اسـت.

 

تجربه‌ جهنمی یا بهشتی؟؟؟؟

از قتل تا سرگرمی، از آشفتگی و کسالت تا اوج لذت، همگی در خواب اتفاق می‌افتاد. بعضی وقت‌ها آن قدر عذاب آور اسـت کـه  یادآوریش ناراحتت میکند و گاهی اوقات آن قدر لذتبخش اسـت کـه آن رابه دنیا ترجیح می دهی و میل نداری بیدار شوی.

 

پیامبر اکرم (ص) ،حضرت محمد، درباره‌ی خواب دیدن فرمودند:

«خواب و رویا گاهی بشارتی از ناحیه خداوند اسـت، گاه وسیله غم و اندوه از سوی شیطان، و گاه مسائلی اسـت کـه انسان  در فکر خود می‌پروراند آنرا در خواب می بیند.»

 

پیامبر اسلام در جایی دیگر فرمودند:«خواب و رویا گاهی بشارتی از ناحیه خداوند اسـت، گاه وسیله غم و اندوه از سوی  شیطان، و گاه مسایلی اسـت کـه انسان در فکر خود می‌پروراند آنرا در خواب میبیند.»

 

خواب های همیشه عجیب و مبهم

دنیای پر رمزِ خواب، ویژگی عجیب بودن را در خود جای داده اسـت. در خواب، اتفاقات از فضای معمول زندگی روز مره دور اسـت و  چارچوب قوائد دنیایی شکسته میشود. حتماً شده، شـما هم دراین فضا قرار بگیرید و اتفاقاتی را شاهد باشید، کـه معانیش  برایتان نامشخص باشد. شاید سراغ تعبیرش رفتید و آنرا برای کسانی کـه بـه آن‌ها نزدیک بودید، تعریف کردید.

 

ارتباط تعبیر خواب با صاحب خواب چیست؟

تعبیر شدن خواب، بـه صاحب خواب بستگی دارد. انسان هر چـه روحش پاک باشد، خوابش تعبیر دقیق تری دارد و ازآن طرف هر  چـه انسان روح آلوده‌اي داشته باشد، خواب هایش تعبیر نمی شود. انسان آلوده ‌اي کـه خواب جهنم و عذاب می ‌بیند، متوجه  وعده‌ي خدا می شوند. این خواب عذاب آور برای تلنگر زدن نیست. خداوند تلنگر رابه انسان‌هاي پاک میزند.

 

آیا میدانید چه وقت ، چه خواب هایی تعبیر ندارند؟

زمان و ساعت خوابیدن در تعبیر خواب اهمیت دارد. در احادیث و روایات ساعاتی در شبانه روز مناسب خوابیدن نیست؛ مثلاً  خوابیدن هنگام غروب آفتاب، یا زمان طلوع آفتاب مکروه اسـت. از طرف دیگر در روایات داریم خواب پیش از اذان صبح بسیار مفید  اسـت و ظاهراً خواب‌هایي کـه در آن لحظه مشاهده می شود، تعبیر هم دارد.

 

خوابیدن با شکم پُر،خوابی بی تعبیر به همراه دارد

علاوه بر زمان خوابیدن، آداب خوابیدن نیز اهمیت فراوانی دارد، مثلاً خوابیدن با شکم پر مکروه اسـت. خوابی کـه انسان با شکم  پر می بیند، قطعا تعبیر ندارد. وقتی انسان غذا میخورد و می خوابد، تمامی حواس بدن معطوف بـه حجم غذاست. بهمین دلیل  عمدتا خواب‌هاي با شکم پر آشفته و پر استرس هستند و معنای خاصی هم ندارند.

 

خواب‌ها رمز و رازهایی دارند که  همه آن ها را دریافت نمیکنند

برخی کتاب‌هایي درباره‌ي تعبیر خواب نوشته اند. انچه کـه در علم تعبیر خواب وجوددارد، یک سری کد‌هایي اسـت کـه معانی  خواب‌ها از طریق آن مشخص می شود. این کد‌ها هم چون رمزی اسـت کـه فقط کسانی کـه با علم تعبیر خواب آشنا هستند،  آنرا درک میکنند.

 

مثلاً شخصی در خواب درگذشته‌اي را می بیند کـه گرسنه اسـت، این نشان می دهد کـه متوفی نیاز بـه اعمال حسنه مانند  نماز و روزه دارد، یا دیدن مادر از دنیا رفته با لباس پاره، نشان از این دارد کـه آن مادر خطایی داشته کـه نیاز بـه استغفار دارد.

 

خوابتان را برای دیگران تعریف نکنید!

طبق روایات، نباید خواب را برای هر شخصی تعریف کرد، بلکه باید آن رابه اهلش گفت، چراکه نوع تعبیر روی انسان اثر می  گذارد. این‌کـه میگویند نخستین تعبیر، همان تعبیری اسـت کـه اتفاق می‌افتد، برای این اسـت کـه روح انسان، از انچه بعنوان  تعبیر گفته می شود، تاثیر می گیرد. باید کسیکه خواب برایش تعریف میشود، بگوید خیر اسـت ان شا الله. تعبیر خواب هاي رایج  بـه شرح زیر می‌باشد:

 

تعبیر خواب بچه چیست؟

دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب اسـت و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب لباس چیست؟

اگر در خواب ببینید عریان هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می‌آید کـه احساس ضعف  و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس هدیه بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن اسـت کـه حرمت شـما زیاد  می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی بشما لباس فقیرانه اي بدهد بـه قدر نفرت و کراهتی کـه در شـما پدید می‌آید زیان می کنید و آسیب می بینید.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب مرده چیست؟

در نفایس الفنون تصریح شده کـه دیدن جنازه و مرده در خواب مال حرام اسـت. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی در خواب  جنازه یا مرده ببیند از غائب بـه او خبر می رسد و …انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب سگ چیست؟

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست اسـت و چنان چـه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت  پیش می‌آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید کـه فرمانبردار و رام اسـت.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

تعبیر خواب عشق چیست؟

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این‌کـه خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی کـه باشد در خواب هاي مـا حرص و آز و ولع اسـت و حتی طمع زیاد و مضر .انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

تعبیر خواب آب چیست؟

دیدن آب در خواب خوب اسـت و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چـه وضعی دارد و دارای چـه کیفیتی و کمیتی  اسـت . بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق اسـت کـه در جوی روان باشد…انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

تعبیر خواب بوسیدن چیست؟

عده اي از معبران نوشته اند بوسه خیانت اسـت و سو نیت و بد دلی چـه بوسه بدهیم و چـه بگیریم. اگر مـا دیگران را ببوسیم  مـا عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری مـا را ببوسد نسبت بـه مـا خیانت می شود…انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب دندان چیست؟

در جائی دیگر نوشته ام کـه دندان ها افراد خانواده مـا هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند کـه دندانهای فک بالا مردان خانواده  هستند و دندانهای فک زیرین زنان.اما …انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب دعوا چیست؟

ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید کـه با کسی دعوا می کنید کـه وی را نمی شناسید از  خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید کـه بعد بـه صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن کـه با او دعوا می  کنید آشنا بود دو حال دارد.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

تعبیر خواب ازدواج چیست؟

ازدواج کردن در خواب بـه معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج اسـت.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

تعبیر شدن خواب ها برحسب ساعت چگونه است؟

ساعت ۶-۱۰ شب:

رؤیا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم اسـت تا یک سوم از شب هم بی تعبیر اسـت.

 

ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح:

در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلاء نباشد ، خواب از یکسال تا ۵۰ سال تعبیر می شود.

 

ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح:

دریک سوم آخر شب خواب صحیح اسـت و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یکسال تعبیر می شود.

 

ساعت ۵/۴ صبح:

در سپیده دم از یک هفته تا یک ماه تعبیر می شود.

 

ساعت ۵/۴ تا ۶ صبح:

پس از سپیده دم از یک روز تا یک هفته تعبیر می شود.

 

ساعت ۶ صبح:

در بر آمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

 

ساعت ۱۰ صبح:

تا ۱۵ روز ودر هنگام اذان ظهر تا یکی ۲ روز. تعبیر می شود.

 

جدول زمان تعبیر شدن خواب ها بر حسب روز های ماه شمسی «سلمان فارسی»

روز ۶ ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می شود.

روز ۹ ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می شود.

روز ۱۱ ام ماه: شمسی : بعد از ۲۰ روز.

روز ۱۳ ام ماه : بعد از ۹ روز تعبیر می شود.

در روز ۱۴ ام ماه: بعد از ۲۶ روز.

در روز ۱۵ ام ماه : بعد از ۳ روز.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام: تعبیرش در همان روز پیدا می شود.

 

خواب خوب و بد در ماه های قمری به چه صورت است؟

ماه ربیع الاول:

برکت وشادی در خواب ها پیدا می شود.

 

ماه ربیع الثانی:

خواب خوب دیر تعبیر می شود و خواب بد زود تعبیر می شود.

 

جمادی الاول:

خرید و فروش نکند.

 

جمادی الثانی:

خواب خوب دیر تعبیر می شود.

 

ماه رجب:

گشایش ابواب خیر اسـت- و خواب بد رابه خوبی تعبیر کن کـه خلاف ندارد.

 

ماه شعبان:

رؤیا رشته هاي بسیار دارد و ازآن خیر بسیار بر آید و خواب بد تعبیر نمی شود.

 

رمضان:

درهای سختی و هرزگی بسته اسـت و خواب خوب زود تعبیر می شود و خواب بد تعبیر ندارد.

 

شوال:

خواب بد و غم زود تعبیر می شود ، ازآن بر حذر باش.

 

ذیقعده:

فقط خواب سفر را سفر نکن.

 

ذیحجه:

خواب سفر را سفر کن. دنبال کار ها را بگیر کـه ماه مبارکی اسـت.

 

 دیدگاه روانشناسان نسبت به خواب و تعبیر خواب چیست؟

فرانسیس کرک، یکی از کاشفان DNA ، بر این باور اسـت کـه خواب دیدن، راهی برای تفکیک و دور ریختن اطلاعات حسی  اسـت کـه در طول روز دریافت شده‌اند. هنگامی‌کـه چنین اتفاقی می‌افتد، سیستم عصبی فعال شده و نهایتا منتهی بـه رویا  میشود.

 

رابین رویستون روانپزشک، بیش از 200 شرح رویا و خواب جمع‌آوری کرده اسـت کـه ظاهراً مشکلات مربوط بـه سلامتی را بازگو  میکنند. برای مثال ، مردی خواب دیده بود کـه دو پلنگ سیاه وی را تعقیب میکنند و یکی از آن ها پنجه‌اش را در پشت او فرو می  کند. ماهها بعد ، این مرد مبتلا بـه بیماری خطرناکی شد کـه ویژگی آن وجود خال سیاهی در همان نقطه پشت اسـت.

 

بنظر میرسد، رویاها گاهی الهامی برای حل خلاقانه مسائل هستند. مثلاً ککوله ، کاشف بنزن ، بعد از این‌کـه خواب دید دایره‌اي  از مارها هر کدام دم مار بعدی را در دهان دارد، موفق بـه کشف ساختمان شیمیایی بنزن شد کـه حلقوی اسـت نه خطی.  روانشناسان میگویند هر خوابی کـه می بینید، معنی پنهانی دارد. در اینجا چند تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی را مرور  می‌کنیم:

 

خواب پله:

اگر خواب ببینید کـه از پله بالا می روید، طبق معمول نشانه آن اسـت کـه موفقیتی در آینده خواهید داشت. پایین آمدن از پله بـه  این معنی اسـت کـه از شکست می ترسید زیرا اخیرا بـه نوعی ، خطر کرده اید.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

خواب خودرو آلات:

تقریباً همیشه سمبل بدن و بخصوص مغز هستند. اگر خواب ببینید قسمت ‌هاي ماشینی را از یک دیگر باز می کنید، نشانه آن  اسـت کـه شـما در حال مبارزه با یک ضعف روانی مثل فراموشی هستید. خواب دیدن اتومبیل روغن‌کاری شده و روان ، بیان  کننده میل بـه سارماندهی بهتر در زندگی اسـت. اتومبیل آلات زنگ زده و از کار افتاده نشانه بیماری جسمی یا روحی هستند.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

خواب مو:

موی بلند و باز نشان ‌دهنده میل بـه آزادی بیشتر اسـت. اما اگر خواب ببینید موی خودرا کوتاه می کنید، معنی‌اش این اسـت  کـه احساس می کنید در بخشی از زندگی خود محدود شده‌اید. شانه کردن مو بـه معنی یافتن راه حل برای مشکلات پیچیده  اسـت.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

 

خواب منفذ:

اگر خواب ببینید در منفذی گیر افتاده‌اید، معنی‌اش آن اسـت کـه احساس میکنید زندگی‌تان تکراری شده اسـت. سوراخ در  لباس، نشانه موفقیت مالی قریب‌الوقوع اسـت.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

خواب مرگ:

اگر خواب ببینید کـه خودتان مرده‌اید، نشانه آن اسـت کـه می‌ خواهید از شر تمام مشکلات دنیا خلاص شوید. مگر این‌کـه جدتان  در گور بی نام و نشانی باشد کـه دراین صورت از شغل یا حادثه‌اي ناخوشایند می ترسید. دیدن مرگ شخصی دیگر در خواب، حاکی از رسیدن خبر هـای تعجب برانگیز اسـت و خواب دیدن مراسم عزداری یا تدفین ،  پیامی از ضمیر ناخودآگاه ‌تان اسـت کـه باید چیزی راکه بـه خاطرش افسوس می خورید، فراموش کنید.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

خواب علف و سبزه:

منعکس کننده وضعیبت زندگی شماست. علف سبز نشان می دهد کـه همه ی چیز در وضعیت خوبی اسـت. اما علف زرد رنگ  و خشکیده بـه این معناست کـه شـما خوشبخت نیستید، همنچنین بـه معنی بیماری نیز برداشت میشود.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

خواب آتش:

اگر خواب ببینید کـه خانه‌تان آتش گرفته اسـت، بدان معنی اسـت کـه از کسی بی نهایت خشمگین هستید. اما اگر فقط  خودتان در آتش باشید، یعنی تحت فشار احساسات غیرقابل بازرسی درباره کسی و یا از فقدان او هستید.انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

خواب دریا:

دیدن دریای خالی ، خبر از احساس فقدان رابطه در زندگی‌تان را میدهد و خواب دیدن ساحل ، بـه معنی آن اسـت کـه احساس  می کنید سعادتتان در زندگی در حال از دست رفتن اسـت.

انواع خواب و تعبیر خواب و کدام خواب ها تعبیر دارند

مطالب داغ هفته اخیر