تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

در این قسمت مجموعه اي از عکس و متن تبریک چهارشنبه سوری را مرور میکنیم. جشن چهارشنبه آخر سال سنتی هزاران ساله اسـت کـه تا امروز سینه بـه سینه حفظ شده اسـت. امسال هم بـه پایان رسید و یک سال اسـت و یک چهارشنبه سوری! البته جز آزمایشات هسته اي و موشکی برخی افراد، چهارشنبه سوری یک رسم و جشن بـه شدت جذاب می‌باشد. در ادامه با فرا ناز همراه باشید.

کوتاه درباره چهارشنبه سوری

جشن «سور» از گذشته بسیار دور در ایران زمین مرسوم بوده‌اسـت. در ایران باستان در پایان هرماه جشن و پای‌کوبی با نام سور مرسوم بوده‌اسـت و از سوی دیگر چهارشنبه نزد اعراب «یوم الارباع» خوانده میشد و از روزهای شوم و نحس بشمار می‌رفت و بر این باور بودند کـه روزهای نحس و شوم را باید با عیش و شادمانی گذراند تا شیاطین و اجنه فرصت رخنه در وجود آدمیان را نیابند.

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

چهارشنبه آخر سال یکی از آیین هاي نوروزی امروز کـه بایستی آمیزه اي از چند رسم متفاوت باشد مراسم چهارشنبه سوری اسـت کـه در عده اي از شهرها آنرا چهارشنبه آخر سال گویند. دربارۀ چهارشنبه سوری، کتاب ها و سندهای تاریخی، مطلبی یا اشاره اي نمی‌یابیم و تنها دراین قرن اخیر یا دقیق تر، دراین نیم قرن اخیر اسـت کـه مقاله ها و پژوهشهای متعددی دراین باره منتشر شده اند.

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

 

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال

برای گردگیری افکارمان آتشی بیافروزیم

کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد رابه آتش

و سرخی عشق را از آتش بگیریم

و آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

واست آتیش روشن کردم

کـه اخر زمستونه

چهار شنبه آخر سال

قلب مـن آتیش بارونه

غم هات رو آتیش می‌زنم

سرخی آتیش مال تـو

چشم حسودا کور ش

از عشق میون مـن و تـو

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تق تق فش فشه

فاصلمون کم بشه

هیزم ونفت وآتیش دوست دارم خداییش

سیب زمینی بـه سیخه عکس گلت بـه میخه

غماتو بیار فوتش کن کینه داری شوتش کن

هوا بهاری میشه سرما فراری میشه

زردی ازت دوربشه هرچی می خوای جوربشه

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

زردی در سرخی گم میشود

دلها در آتش سرخ میشود

این چهارشنبه بهانه ایست

تا دلهای آتش گرفته خاکستر شوند

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

متن برای چهارشنبه سوری

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

عکس عاشقانه چهارشنبه سوری

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

چشم هایت چهارشنبه‌ سوری آخر سالند

تمام دوستت دارم هایم

میان فشفشه ها گم میشود

و تمام بوسه هایم دود

چشمهایت آتشی بپا کرده اسـت

تا واژه واژه برایت خاکستر شوم

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

عکس پروفایل چهارشنبه سوری

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

با یاد سرخی گونه هات

درخشندگی چشمات

سوزانندگی لبهات

داغی عشقت

از رو آتیش میپرم

دوستت دارم آتیش پاره

چهارشنبه سوری مبارک

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

 

تبریک چهارشنبه سوری را به ما بسپارید

دوست دارم سه شنبۀ آخر اسفند

از زیر کرسی تنهایی ام

نبودنت را بکشم بیرون

بیاندازم کف اتاق

شعر بپاشم روش

کبریت بزنم

و از آتش یک سال انتظار بپرم

بهار بی حضور تـو کابوس این خواب زمستانی ست

دوست دارم شکوفه، بهانۀ تـو باشد

جدیدترین مطالب

مطالب بیشتر
مطالب پربازدید هفته
دوستان ما