تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از نحوه زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

در این بخش عکس و تصاویر تاریخی از طرز زندگی مردم امریکا در قرن نوزدهم میلادی را مشاهده خواهید کرد. در زمانهای قدیم هنوز تکنولوژی پیشرفت نکرده بود و شهرهای آمریکا مثل سایر مکان ها قدیمی بودند.

 

زندگی مردم آمریکا در چند قرن پیش خیلی ساده بود خیلی از مردم بسیار فقیر بودند و دنبال کار و زندگی خوب در آمریکا بودند خانواده ها دارای چند فرزند بودند پدر خانواده نیز بیکار بود وضع اقتصاد آمریکا خیلی خراب بود ” یاکوب ریس ” عکاس و اهل دانمارک در سال 1870 به نیویورک مهاجرت کرد. هدف از مهاجرت وی که فرزند یک خانواده شلوغ بود یافتن زندگی بهتر بود. اما زمانی که این جوان 21 ساله به نیویورک رسید با صحنه هایی مواجه شد که وی را به شدت تکان کرد. وی مجبور شد بعد از ورود به خاک آمریکا، در یک اتاق اجاره ای شلوغ در نیویورک زندگی کند.

 

محله های شلوغ و کثیف، خانه های فرسوده، کودکان خیابانی که کف خیابان تختخواب آنها بود، مردم ی که در شرایطی نامطلوب زندگی می کردند و بیماری های کشنده مانند مانند سل. وی بعدها تصاویری از شهر نیویورک تهیه کرد. یاکوب بیتر این تصاویر را در شب تهیه می کرد. تصاویری که واقعیت های زندگی شهروندان نیویورک در قرن اواخر 19 و اوایل قرن 20 را نشان می داد.

 

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از نحوه زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

تصاویری از طرز زندگی مردم آمریکا در قرن نوزدهم

منبع:  yjc.ir

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی