تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

در این بخش شما عکس هایی از تظاهرات و راهپیمایی دختران در کشور بلژیک را مشاهده خواهید کرد که بخاطر بی شوهری و نبودن پسر اهل ازدواج اعتراض خود را نشان دادند. دختران زیبای بلژیکی طی اقدامی برای مجرد ماندن و بی شوهری و کمبود شوهر راهپیمایی کردند. دختران مجرد بلژیکی با دسته گل هایی در دستانشان و لباس عروس به خیابان ها آمدند.

 

این تظاهرات همه ساله تکرار میشود و دختران و زنان به خاطر کمبود شوهر دست به اعتراض می زنند.

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

معضل ازدواج جوان ها در همه جوامع دیده میشود و یکی دغدغه های تمام دولت مردان است. کشور بلژیک کشوری پادشاهی است که در غرب اروپا قرار دارد و با جمعیت بالغ بر ده میلیون بالاتر دارد. بلژیک یکی از کشورهای قانونمند و منظمی است که در اروپا قرار دارد.

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

در کشورهای اروپایی به دلیل بی بند و باری فرهنگی پسران فقط با دختران مدتی دوست میشوند و بعد از سواستفاده های جنسی آنها را رها میکنند و همن امر باعث شده که امار ازدواج در اروپا به طرز چشمگیری کاهش یابد. این موضوع نگرانی هایی برای دختران بوجود آورده است.

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

به گزارش فراناز، دختران با پوشیدن لباس عروس اعتراض خود را به سیاست های دولت و سختی مراحل ازدواج به گوش دولت مردان خود رساندند.

تظاهرات دختران زیبای بلژیکی بدلیل کمبود پسر و شوهر + تصاویر

مطالب داغ هفته اخیر