جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

امسالت را با تکه های شکسته سال قبل شروع نکن

امسال سال دیگری است

امسالت را پر از حسن خوب کن

حس خوب یعنی: کودک ماندن

حس خوب یعنی:تکرار روز تولد

حس خوب یعنی:گول نزدن وجدان

حس خوب یعنی بخشیدن دیگران

حس خوب یعنی نواز دستان مادر

حس خوب یعنی عاشق بودن

و وقتی عاشقی که حالت خوب باشد

و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باور داشته باش

که شاید فردایی نباشد

پس حست را خوب کن همین امروز…

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

من تمام خود را برداشتم و در دستان تو نهادم

تو تمام من را به دست گرفتی و به باد دادی وباد تمام من را احاطه کرد و با خود برد.

کجا؟فرقی نمی کند.دردستان تو که نباشد همان بهترکه نباشد!

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

 

کــــــجـا !!؟

همـین جــــاسـت آغــوشِ مـن !

که روزی هـــزار بـــار میــخـوانــمت کـه :

بیــــــــــا…

و تـــو ..

هــر بـــار ..

بــا شیطــنتـی تمـــــــام !

صــــدا نــــازک میـکنــــی ..

و بـــاز هـــم مـی پـــرســـی :

کجــــــــــــــــا !

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

 

بهار بستر مهر است و دفتر معرفت، قصه هستی است،حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگیها

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

 

به خاطر بسپار

بهار می اید به ترانه به نسیم به شکفتن به شقایق

اما اگر از امدنش خواب روی

اگر از امدنش نشئه ی طعم عسل باغ شوی

یا که چشمان غزال به درستی بردت تا شب خواب

سرنوشت باقیست و زمستان جاریست..

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

 

بهارمن مبارک میشود

اگر توباشی

بهار من مبارک میشود حضورتو باشد درلحظات من

بهار من

مگر چیزی بجز توست بهار

تمام زندگی من است این بهار

جدیدترین پیامک های عاشقانه ویژه فصل بهار + عکس

 

لبخند بزن به مهتاب

نگو تاریکه

از بوی بارون پیداست

“بهار” نزدیکه…

مطالب داغ هفته اخیر