جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

جدیدترین و ناب ترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

جدیدترین و ناب ترین عکس های مفهومی و عاشقانه + متن

 

من اگر عاشقانه می نویسم…

نه عاشقـم !، نه شکست خورده …

فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!

در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،

فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

دلگیرم

از کسی که مرا غرق خودش کرد!

اما نجاتم نداد …

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

فهمیدن عشق را چه مشکل کردند

ما را ز درون خویش غافل کردند

انگار کسی به فکر ماهی ها نیست

سهراب بیا که آب را گل کردند

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

گاهی بهتره دو نفر مدتی از هم دور باشند ،

تا بفهمند چقدر به با هم بودن احتیاج دارند !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

هزاران دستـــــــ هم به سویم دراز شود !

پــــــــس خواهم زد…

تنــــــــــها …

تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

تعداد دقیق مژه هایت رامیدانم،تعجب نکن !

مگرزندانی کاری جزشمردن میله های زندانش دارد ؟!

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

زیبا ترین پــازِل دنیاست

وقتی فاصله ی بین انگشتانم

با انگشتان ” تــــو ” پر میشود . . .

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

مُراقــب بــآش

به چه کسـی اِعتــمـــآد میکنی،

“شیـــــــطان” هَـــــم یه زَمــــــآنـی “فرشتـــــــــــه” بــود

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

زاهدانه ترین‌ حرفی‌ که‌ شنیده ام‌ :

در عشق‌ حقیقی ‌، روح‌ است‌ که‌ تن‌ را در آغوش‌ میگیرد !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

در روزگاری که “دروغ” یـک “واقـعـیت عمــ ــ ــ ــ ـومـی” است . . .

به زبان آوردن “حقیقت” یک “اقدام انقلابی” محسوب می شود !

 

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

پینوکیو کجایی ؟ یادت بخیر …

اینجا هر روز “دماغ ها” کوچکتر می شود و دروغ ها بزرگتر !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛

ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

یـآدش بــخیـر

یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم

بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ

ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …

ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ

ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .

هی . . .

معشوقه ی من. . . ؟

سلامتی . . . ؟

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا

که هر روز لباسی نو بر تن میکنند

ولی نزدیکشان که میشوی

بوی کهنگی اندیشه هایشان

خیلی آزارت میدهد …

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

و عشق

پزشک حاذقی است !

که نسخه ی تمام درد هایم را

لابلای موهای تو پیچید . . .

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

می ترسم کسی جایم را در قلبت بگیرد

بوی تنت را بگیرد

آغوشت را از من بگیرد

چه احساس مبهمی است حسادت !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

بی کلام اینجا باش

بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست !

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن

وقتی که تزریق هوای تو باشد …

 

جدیدترین عکس نوشته های مفهومی و معنا دار فاز دپ + متن

 

خاطری گر نظرم هست همه خوبی توست

حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی