خارج کردن سوسک زنده از جمجمه یک زن هندی + عکس

خارج کردن سوسک زنده از جمجمه یک زن هندی + عکس

خارج کردن سوسک زنده از جمجمه یک زن هندی + عکس

در اتفاقی عجیب در هند پزشکان موفق شدن حشره زنده ای که به جمجمه این زن بیچاره راه پیدا کرده بود را زنده بیرون بکشند. این سوسک زنده از بینی زن وارد شده و در جمجمه او بین دو چشم وی جا خوش کرده بود. به گزارش فراناز اين زن هنگامي که در سوراخ سمت راست دماغ خود احساس خارش و در سرش احساس سوزش مي کرد ناگهان از خواب بيدار شد.

 

خارج کردن يک سوسک زنده از داخل جمجه يک زن هندي موجب بهت و حيرت پزشکان شد. ” سلوي” زن 42 ساله هندي زماني که در سوراخ سمت راست بيني اش احساس خارش و در سرش احساس سوزش مي کرد ناگهان از خواب بيدار شد.خارج کردن سوسک زنده از جمجمه یک زن هندی + عکس

زندگی سوسک زنده درون جمجمه این زن (عکس)

 

بعد از مراجعه اين زن به بيمارستان، پزشکان با کمک آندوسکوپي يک حشره عجيب را در قاعده جمجمه بين دو چشم وي مشاهده کردند. ” سلوي” اهل ناحيه ” اينجام باکام” هندوستان در اين خصوص گفت: ” ابتدا وقتي در سوراخ سمت راست بيني ام احساس خارش کردم از خواب پريدم. اما قبل از اينکه بتوانم کاري انجام دهم وارد جمجمه ام شد.

 

احساس مي کردم حشره باشد. هنگامي که شروع به حرکت مي کرد در چشمايم احساس سوزش داشتم. تمام شب احساس ناراحتي مي کردم. هنگامي که صبح به کلينيک مراجعه کردم آنها گفتند متوجه چيزي نشده اند اما زماني که بار دوم به بيمارستان مراجعه کردم پزشکان يک سوسک زنده را در جمجمه ام پيدا کردند.”گفتني است؛ سرانجام پزشکان بيمارستان موفق شدند بعد از 45 دقيقه اين سوسک زنده را از جمجمه اين زن خارج کنند.

مطالب داغ هفته اخیر

تبلیغات متنی