جملات زیبا و ناب تاثیرگذار از حضرت علی (ع)

جملات زیبا و ناب تاثیرگذار از حضرت علی (ع)

جملات زیبا و ناب تاثیرگذار از حضرت علی (ع)

* مردم را با لقب صدا نکنید.

* روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.

* خدا را همیشه ناظر خود ببینید.

* لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.

* بدون تحقیق قضاوت نکنید.

* اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.

* صدقه دهید، چشم به جیب مردم ندوزید.

* شجاع باشید، مرگ یکبار به سراغتان می آید.

* سعی کنید بعد از خود، نام نیک بجای بگذارید.

* دین را زیاد سخت نگیرید.

* با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.

* انتقادپذیر باشید.

* مکار و حیله گر نباشید.

* حامی مستضعفان باشید.

*اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد، از او تقاضا نکنید.

* نیکوکار بمیرید.

* خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.

* فحّاش و بذله گو نباشید.

* بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.

* رحم دل باشید.

* با قرآن آشنا شوید.

* تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید.

* گریه نکردن از سختی دل است.

*سختی دل از گناه زیاد است.

* گناه زیاد از آرزوهای زیاد است.

*آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است.

* فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست.

*محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست

منبع : (نهج البلاغه)

 

*از امام علی (ع) پرسیدند واجب و واجبتر چیست؟

نزدیك و نزدیكتر كدامند؟ عجیب و عجیبتر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ فرمود : واجب اطاعت از الله و واجبتر از آن ترك گناه است. نزدیك قیامت و نزدیكتر از آن مرگ است. عجیب دنیا و عجیبتر از آن محبت دنیاست. سخت قبر است و سخت تر از آن دست خالی رفتن به قبر است.

 

اگر دوست داشتی این کلام امیر المومنین رو تا روز عید غدیر برای چند نفری بفرست معجزه نداره ولی ثواب داره.

مطالب داغ هفته اخیر