جوک و لطیفه خفن 2023 : بیا تو تا بترکی از خنده

جوک و لطیفه خفن 2023 : بیا تو تا بترکی از خنده

جوک و لطیفه خفن 2023 : بیا تو تا بترکی از خنده

 

با جدیدترین سری از جوک های خنده دار سال 2023 در خدمت شما هستیم. با سایت فراناز همراه باشید.

 

جغرافیای آقایون

ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻦ ۱۴ ﺗﺎ ۱۸ ﺳﺎلگی
مثل ﮐﺮﻩ ﺷﻤﺎلی ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﻗﺪﺭتی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭلی ﺍﺩﻋﺎی ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺳﺮکشی می ﮐﻨﻨﺪ !

در سن ۱۸ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺮﺍی ﺯﻧﺪگی ﮐﺮﺩﻥ ۴ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭی ﺧﻮﺩ می‌بینند
ﻳﺎ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯی ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﻭ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺯﻧﺪگی ﻭ ﻣﺮﮒ!

بین ۲۰ ﺗﺎ ۲۷ ﺳﺎﻟﮕﻰ
مثل ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﻲ، ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺩﻟﺮﺑﺎ، ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﺧﺘﺮی ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ ﻭﻳﺰﺍی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭ می ﮐﻨﻨﺪ !
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﻣﻬﺎی ﺯﻳﺎﺩی ﮔﺴﺘﺮده می‌شود

ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ۲۷ ﺗﺎ ۳۲ ﺳﺎﻟﮕﻰ
مثل ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﻣﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، پر از عشق

بین ۳۲ ﺗﺎ ۴۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻣﺜﻞ ﮊﺍﭘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯی می‌بینند

ﺑﻴﻦ ۴۰ ﺗﺎ ۵۰ ﺳﺎﻟﮕﻰ
مثل آمریکا ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻬﻨﺎﻭر، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺣﻼﻝ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شوند

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۶۵ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ
مثل ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ: همه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺗﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ😂

***

جوک و لطیفه خفن

ﺳﻪ ﺗﺎ خنگ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻥ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪ خنگند ، ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ !

ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺮﺍﯾﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻥ ،

ﺳﻮﻣﯽ محکم ﺯﺩ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ

ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻨﻘﺪ
ﺗﻨﺪ ﻧﺮﻭ .ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ😂😂😂😂

***

میدونید شباهت شهرداری وصدا و سیما و شرکت سایپا چیه؟؟؟
سه تاشون تو کار آشغالن!
اولی آشغال جمع می کنه
دومی آشغال پخش می کنه
سومی هم اشغال میفروشه

تا تفکری دیگر بدرود🙌😂

***

یه توصیه ی علمی به دختر خانما؛😍

موقعی که خواستگار میاد
به مادر داماد بگین من فکر کردم شما خواهر بزرگترشین! ☺️
یعنی تأثیری که این جمله در نتیجه خواستگاری داره، کتاب های قلمچی و گاج و ماهان در قبولی کنکور نداره…!

***

واکنش یه خارجی وقتی میگی زیپ لباستون بازه:

با کلی خجالت ،اوه متاسفم ببخشید واقعا ممنونم ازتون که بهم گفتین

واکنش یه ایرانی
وقتی بهش میگی زیپ شلوارت بازه:

“گذاشتم هوا بخوره “😂😂

***

دوران ابتدایی یه همکلاسی داشتم هر روز حداقل یه بار سرکلاس به خودش میشاشید

معلممون به ما گفت این دوستتونه مشکل داره باهاش همدردی کنید

زنگ بعد همه سر کلاس شاشیدیم 😂😂😂

***

خوشبختی مثل یبوست میمونه 😐
هی فکر میکنی داره میاد ولی نمیاد

بدبختی هم مثل اسهال میمونه😐

هی فکر میکنی تموم شده ولی بازم میاد 🤣😅

***

جوک و لطیفه خفن

ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﻦ 90 ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺯﻥ 20 ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ..
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺸﯿﯿﯿﯿﯿﻦ . ﺍﺫﯾﺘﻣﻮﻥ ﻧﮑﻦ .
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﯿﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺯﻣﺎﯾﺶ
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﺕ ﯾﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ

***

جوک و لطیفه خفن

ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﻮﻣﺪ
ﯾﺪﻓﻪ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﯾﺪ ﻣﻨﻢ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻡ ﺑﺠﺎﯼ ﺗﻔﻨﮓ
ﭼﺘﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺳﻤﺘﺸﻮ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﻩ ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ
ﭘﯿﺮﻩ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﯿﺨــــــــــــــــﯿﯿﯿﯿﯿﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﻝ
ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﮑﺸﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﺩﻩ…
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ آفرین!!!
ﺧﺐ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟؟؟😂😂😂😂😂

***

جوک مثبت 18

شوخی جالب:
نقش اعضای گروه😂😂
😂😜👇👇😜😂

😎مدیر گروه:
به کسی میگویند که گروه را برای جمع کردن دوستان ساخته و اعضا را عضو کرده، وی در ابتدای امر همیشه حضور دارد اما ، پس از مدتی با زیاد شدن اعضا و گرفتاریها ناپدید میشود.

😗فعال گروه:
او شخصی معتاد به اینترنت است، همیشه آنلاین بوده و جواب همه را ميدهد وگرم کردن گروه به عهده اوست.

🐓خروس گروه:
وی فردی سحرخیز، شاداب و پرانرژی است که همیشه بین ساعات شش تا نه صبح پستهایش را ميفرستد😂😂

🎭فیلم باز گروه:
نام دیگر وی ترافیک خور است، او همیشه فیلم میفرستد و هنوز کسی پی نبرده که او این همه فیلم را از کجا می آورد؟!

😑هویج گروه:
وی روزی دوبار با بی حوصلگی نگاهی اجمالی به مکالمات گروه می اندازد و بعد گوشی اش را پرت میکند آن طرف تر و روی کاناپه ی گرم و نرمش لم میدهد!

👶زیرنویس گروه:
تقریبا هر 47 روز یکبار در گروه ظاهر می‌شود و بدون توجه به موضوع گروه و موضوع بحث هرچیزی که دلش بخواهد را میفرستد و دوباره برای مدت نامعلومی ناپدید می شود.

‌ ‌😂😂
👻روح سرگردان:
فقط در حد یک اسم و شماره است. احتمالا اشتباهی به گروه دعوت شده!😂😂😜

***

قابل توجه متقاضیان استخدام در دستگاه های دولتی: 📣

متولدین تا دارای مدرک کارشناسی رشته های فنی مهندسی
حسابداری
حقوق
دكتراي پزشكي

مدرک خود را به صورت قایق دراورده و بندازید تو آب قایق بازی کنید 😕😂

کار کجا بود بابا😂😂

***

جوک های 18+

میگن نوشیدن شیر شمارو قویتر میکنه!

5تا لیوان شیر بخورین و ببینین ایا میتونین دیوارو جابجا کنین؟!

خب نمیتونین!

حالا 2لیوان عرق بخورین!!!
دیوار خودش جابجا میشه!!!

والا با این شیراشون😂😂😂😂😂

***

هرکی ارمنی بلده بخونه

( هیراکرس متشون یسراف نزن روز یرایم راشف تدوخ هب یراد یلیخ منکیم ساسحا)

هرکی هم ارمنی بلد نیست از آخر بخونه
😳😳😜😜😜😂😂😂

***

طرف میره دکتر میگه آقای دکتر چیکار کنم تا 100 سال عمر کنم؟

دکتر:سیگار میکشی؟
– نه
تریاک؟
– نه
غذای چرب؟
– نه
مشروب؟
– نه
دختر بازی؟
– نه
دکتر: پس می‌خوای 100 سال عمر کنی چه گهی بخوری؟🤔😂😂

***

جوک های باحال

مردی داشت از خیابان رد میشد، صدایی گفت: ایست! 😳

او ایستاد، همان لحظه آجری جلوی پاش افتاد.

نفس راحتی کشید و به راه افتاد. تا خواست از خیابون رد بشه باز همان صدا گفت: ایست!

همان لحظه ماشینی با سرعت از جلوش رد شد.

او پرسید: تو کیستی؟ ندا آمد: فرشته نگهبانت!

گفت: پس وقتی من داشتم ازدواج می کردم، تو كدوم گوري بودي؟؟!!!!
گفت خبر مرگم دو دقیقه رفتم دستشویی امدم دیدم ریدی تو زندگیت…..😂😂😂😂

***

جوک خفن

جفففففر میخواست مسیحی✝️بشه پدر روحانی بهش میگه شرطش اینه که گوشت و مرغ نباید بخوری.

جفففففر قبول میکنه، پدر سه بار آب مقدس میریزه رو صورته جفففففر و با هر بار میگه تو دیگه مسلمان نیستی مسیحی هستى…

خلاصه جفففففر مسیحی میشه😳😐

بعد از یه هفته میبینن مرغای🐔 کلیسا 💒 کم میشه یه شب جفففففر رو تعقیب میکنن میبینن میره مرغارو 🐔میبره حموم …

سه بار آب مقدس میریزه روصورتشونو میگه …
تو دیگه مرغ🐔نیستی بادمجونی🍆بعد سیخ میزنه کباب میکنه🔥😂😂

مطالب داغ هفته اخیر