حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

همه چیز درباره حروف ابجد

در این بخش از سایت فراناز درباره حروف ابجد و نحوه محاسبه آن مطالب مفیدی را گردآوری کرده ایم. امروز بطور کلی درباره حروف ابجد و کاربردهای این حروف مرموز صحبت میکنیم، ابجد در محاسبات، طالع بینی و… بکار میرود هر حرف از این الفبا دارای یک شماره خاص اسـت کـه توالی حروف مانند رشته هاي DNA حاوی اطلاعاتی هستند کـه نمی‌شود منکر انها شد زیرا کـه بسیار دقیق هستند، در ادامه با کاربردهای حروف ابجد و همچنین طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم با شـما خواهیم بود.

 

حروف ابجد شیوه‌اي برای ارزش‌گذاری عددی و مرتب کردن حروف عربی اسـت کـه مخصوصا در قدیم کاربردهای زیادی در علوم غریبه، نجوم، عرفان و طالع بینی داشته اسـت. شاید برای شـما هم این سوال پیش آمده باشد کـه چرا برای شماره‌گذاری با حروف بـه جای استفاده از ترتیب الف، ب، پ، … از ترتیب الف، ب، ج، د، … استفاده می شود.حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

پاسخ این سوال بـه آشنایی با حروف ابجد بازمی‌گردد. در واقع الف. ب. ج. د…. با توجه بـه ارزش عددی آن‌ها در حروف ابجد کـه ا، 2، 3، 4 و … اسـت، برای موردگذاری استفاده میشوند. اما در اصل حروف ابجد چیست و چـه کاربردی دارد؟

 

حروف ابجد چیست؟

حروف ابجد در واقع یک شیوه برای مرتب سازی حروف عربی اسـت. دراین شیوه کـه بر پای اولیه خط فنیقی شکل گرفته بـه هر کدام از حروف یک ارزش عددی داده می شود. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده اسـت. در جدول زیر ترتیب حروف «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و ارزش عددی هر کدام آمده اسـت.

 

جدول حروف ابجد

حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

از حروف ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می شود. برای اینکار شماره متناظر با هر یک از حروف واژه مورد نظر را از جدول حروف ابجد در آورده و سپس اعداد رابا هم جمع میزنیم. برای مثال ابجد اسم علی ۱۱۰ می شود بـه این ترتیب کـه ع. برابر با ۷۰، ل. برابر با ۳۰ و‌ ي برابر با ۱۰ اسـت و مجموع این اعداد برابر با ۱۱۰ می شود.

 

در زبان پارسی هم بـه این معادل سازی حساب جمل بر وزن گسل گفته می شود. برای این‌کـه بتوان حروف ابجد را آسانتر بخاطر سپرد هر چندتا حرف پیاپی بـه شکل واژه در آمده و تلفظ میشوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ – هَوَّزْ – حُطّي – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَّذْ – ضَظِغْ» همزه «أ» و الف. «ا» هردو شماره ۱ حساب می شود و حروفی کـه دریک واژه دارای تشدید هستند، یک حرف ارزیابی می شوند.حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

برای کلمه الله بـه همان شکل نوشتاری آن ل. دوبار حساب شده، چون ا. ۱، ل. ۳۰، ل. ۳۰ و ه. ۵ اسـت، ابجد الله ۶۶ میشود. بطور کل کلمات بـه شکل مکتوب آن‌ها عددگذاری میشوند نه بـه آن شکل کـه خوانده می شوند. برای متناظر کردن واژه‌هاي پارسی کـه در آن‌ها از حروف پارسی کـه در زبان عربی وجود ندارد استفاده شده «گ – چ. – پ. – ژ» بـه همان ترتیب فوق عمل میشود و دو حالت مفروض اسـت.

 

مورد اول این‌کـه این حروف، ارزش اعداد معادل حروف مشابه خودرا گرفته «گ «ک» =۲۰ – چ «ج» =۳ – پ «ب» =۲ – ژ «ز» =۷» و حالت دوم کـه در مواردی مثل طالع بینی افراد با کمک ابجد اسمشان انجام می شود، هیچ عددی بـه این حروف زبان پارسی تعلق نمی گیرد و ارزش عددی آْنان صفر شمرده میشود.

 

جدول حروف ابجد

حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

کاربرد‌های حروف ابجد

 

ترتیب بندی:

در خیلی از متون، در ترتیب‌بندی موارد بـه جای شماره‌گذاری از این حروف استفاده میشود. در برخی کتاب‌ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره‌گذاری می شوند.   برای شکیل‌تر شدن پیشنهاد می شود اگر تقسیمات مورد نظرتان از ده بیشتر بود، بعد از “ي” از “ک”، استفاده نکنید و بـه جای آن از “یا” استفاده کنید کـه معادل ۱۱ اسـت «ي + الف. = ۱۰ + ۱»، و بعد “یب” معادل ۱۲ و “یج” معادل ۱۳ الی آخر.

 

ماده تاریخ:

می توان از حروف ابجد برای بخاطر سپاری اعداد مهم یا ماده تاریخ وقایع استفاده کرد. بـه این ترتیب کـه اعداد رابا حروف معادل آن‌ها بـه شکل واژه یا شعر درآورد و آن واژه یا عبارت رابه خاطر سپرد.  بعنوان نمونه‌ي جالب اینکار میتوان بـه کلمه “عدل مظفر” اشاره کرد کـه با حساب جمل می شود ۱۳۲۴، همان سالی کـه مشروطیت بـه دست مظفرالدین شاه امضا شد.

 

موسیقی:

در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌اسـت. برای نمونه نغمه‌هاي دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب‌ ي ح. ه. ج. ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» کـه در موسیقی امروز بـه ترتیب نت‌هاي سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

 

رمزگذاری:

از این حروف برای رمزگذاری نیز استفاده می شود. مثلاً دریک متن ممکن اسـت بـه جای اشاره مستقیم بـه یک کلمه معادل عددی ابجد آن آورده شود یا برعکس.

 

اسطرلاب:

با توجه بـه درآمیختگی علم حروف و اعداد در گذشته خیلی از تقویم‌ها و طلسم‌هایي کـه بابلیان و مصری‌ها درست کرده‌اند از این حروف استفاده شده اسـت. بهمین ترتیب در علم اسطرلاب نیز از حروف ابجد استفاده می شود.

 

علوم غریبه:

در واقع گذشتگان معتقد بودند کـه شماره روح حرف اسـت و بطور مثال بین واژگانی کـه شماره یکسانی بـه آن‌ها تعلق میگیرد ارتباط خاصی وجوددارد؛ و بخشی از علوم غریبه بر مبنای رابطه حروف و اعداد و توانایی ترکیب روح کلمات با هم استوار شده اسـت.

 

عرفان:

علم حروف در عرفان اسلامی نیز بسیار اهمیت داشته ودر باب آن آثاری نیز بـه جا مانده اسـت. از این آثار می توان بـه رساله “الدر المکنون فى علم‏ الحروف”، ‏و رساله “مفتاح الاسرار در علم جفر و حروف” از محی الدین عربی اشاره کرد.

 

طالع شخصی:

برخی معتقدند با توجه بـه حساب جمل اسم افراد میتوان طالع آنان را مشخص کرد. برای این منظور باید نام و نام مادر شخص رابه حروف ابجد در آورده و سپس با هم جمع کرد.حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

حاصل جمع را بر شماره ۱۲ «کـه برابر با تعداد برج اسـت» تقسیم کرده و باقی مانده شماره طالع شخص اسـت کـه یکی از مـا‌هاي سریانی اسـت. اگر باقی مانده صفر شد تنها شماره ابجد نام خود فرد را بر ۱۲ تقسیم کنید و باقی مانده طالع شخص می شود.

 

ترتیب برج‌ ها یا ماه‌ هاي سریانی:

«حمل»، «ثور»، «جوزا»، «سرطان»، «اسد»، «سنبله»، «میزان»، «عقرب»، «قوس»، «جدی»، «دلو» و «حوت»

 

ازدواج:

باید نام و نام مادر دختر و پسر رابه ابجد در آورده و ابجد هر چهار اسم رابا هم جمع کرد و سپس حاصل را بر پنج تقسیم نمود. اگر باقی مانده ۱ یا ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر جفت بوده و بـه هم می رسند. اگر باقی مانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان جفت نیست و اگر باقی مانده صفر شود نشان دهنده این اسـت کـه یکی از اعضای خانواده طرفین با این ازدواج مخالف بوده و ستاره‌اشان بطور قطعی جفت نیست.

 

تاریخچه حروف ابجد

کتیبه‌هایي کشف شده کـه بـه خط اوگارتی‌ها نوشته شده اسـت. نوشتار این کتیبه‌ها کـه بـه خط میخی شبیه هستند بـه هزاره دوم پیش از میلاد بازگشته و شامل ۲۲ حرف اسـت. این ۲۲ حرف همان ۲۲ حرف ابتدایی الفبای ابجد اسـت کـه بنظر میرسد از زبان‌هاي آرامی وارد زبان عربی شده اسـت. قابل توجه اسـت کـه ترتیب این حروف با الفبای انگلیسی نیز هماهنگی دارد.

 

ابجد در روایات اسلامی

از امام رضا «ع» نقل شده اسـت کـه در مورد حروف ابجد فرموده‌اند: نخستین چیزی کـه خداوند خلق کرد تا نوشتن را برای مخلوق خود بیاموزد حروف معجم بود. همچنین پیامبر اکرم «ص» نیز در پاسخ بـه پرسشی در مورد حروف ابجد می‌فرمایند:حروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

تفسیر حروف ابجد را یاد بگیرید؛ چرا کـه همه ی شگفتی‌ها در آن اسـت. اگر شـما نیز کاربردی از حروف ابجد می‌شناسید کـه در این جا بـه آن اشاره نشده اسـت، میتوانید از طریق بخش “ارسال نظر” آن رابا مـا و سایر کاربران ستاره بـه اشتراک بگذارید.

 


 

و در ادامه نیز طالع بینی از روی حرف اول اسم در انگلیسی

امروزه تست‌ها و مقاله‌هاي گوناگونی درباره طالع در فضای مجازی بـه چشم می خورد، اما شاید شخصیت شناسی از روی اسم موضوعی باشد کـه کمتر بـه آن پرداخته شده و درباره آن مطلب گفته شده اسـت. ممکن اسـت تعجب کنید اگر بشنوید کـه حرف اول اسم شـما می تواند جنبه‌هایي از شخصیت شـما را آشکار کند.

 

اسامی با حرف اول A-B-C-Dحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

A: شـما انسان احساساتی نیستید و بیشتر عمل‌گرایید و زمانی کـه هدفی را برای خودتان ترسیم می کنید بـه آن میرسید. انسان صبوری بنظر نمی آیید و واکنش خاصی نسبت بـه کسانی کـه حتی مودب، بامزه، روشنفکر و درای شخصیت هستند نشان نمیدهید. همیشه نیاز بـه حمایت شریک زندگی‌تان دارید تا بتوانید رابطه‌تان رابا او ادامه دهید و این حمایت را در ایجاد روابط رمانتیک با طرف مقابلتان ضروری می دانید.

 

B: شخصیت رمانتیکی دارید و دوست دارید با عشقتان هدیه رد و بدل کنید. شـما می دانید چگونه عشق بورزید، چگونه عمل کنید و چگونه حرف بزنید. بسیار صبورید و می دانید هدفتان از زندگی چیست و بـه اهدافی کـه تعیین می کنید می رسید. همچنین توانایی بالایی در نظارت احساساتتان «بعنوان مثال نظارت خشم» دارید و بسیار کنجکاوید.

 

C: شـما بسیار اجتماعی هستید و عاشق یک همکار و یا یک دوست میشوید. بسیار حساسید و از شریک زندگی‌تان فقط عشق ورزیدن را نمی خواهید بلکه می خواهید او شـما را درک کند و بفهمد. صبورید و می توانید انچه راکه می خواهید با تسلط بر احساساتتان بدست آورید.

 

D: سریعا بـه مشکلات واکنش نشان می دهید و برای دیگران اهمیت قائلید و دوست دارید مشکلاتشان را حل کنید. فردی بسیار صمیمی و مهربان هستید و درباره زندگی رمانتیک خود بسیار حساسید. کمی عصبی و سخت هستید اما در عین حال هوشمندید و بـه دل اطرافیانتان مینشینید. اگر ذهنت ان را درگیر عشق با کسی کنید دیگر نمی توانید کنار بکشید.

 

اسامی با حرف اول E-F-G-Hحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

E: شـما از شریک زندگی‌تان توقع دارید کـه شنونده خوبی باشد. عموما شریک زندگی شـما از بین دوستان و یا همکارانتان در محل کار انتخاب می شود و گاهی دچار یک رابطه عاشقانه در محل کار میشوید. همیشه دوست دارید عشق و علاقه و نیز اشتیاقتان را در زندگی مشترک بطرف مقابل نشان دهید. رفتارها و چالش‌ها برای شـما بسیار مهم‌اند و نسبت بـه عشقتان بسیار وفادار هستید. عموما دوست دارید قبل از خواب مطالعه کنید.

 

F: شـما انسانی حساس، سخاوتمند و احساساتی هستید. شـما می دانید چگونه دختر مورد علاقه خودرا بشناسید و انتخاب کنید و می دانید چـه پسری برای زندگی با شـما مناسب‌تر اسـت. زمانی کـه طرفتان را انتخاب کردید عشق واقعی و متعهدانه را نشان او میدهید. همچنین شـما فردی شجاع و جذاب هستید و قلب مهربانی دارید اما اگر ضربه ببینید بـه دنبال انتقام خواهید رفت.

 

G: شـما فردی ایده‌آل گرا و کمال‌گرا هستید و بـه سختی راضی میشوید. توقع دارید عشقتان نیز مانند خودتان فردی بالغ باشد. انسانی بسیار حساس هستید و می دانید چگونه از زندگی و احساساتتان لذت کافی را برید. بسیار فعالید و خستگی‌ناپذیر هستید و اولویت‌هاي شـما در زندگی وظایف و مسئولیت‌هایتان هستند.

 

H: شـما نیاز بـه همراهی دارید کـه بتواند شادی، لذت و هرچیز دیگری کـه در زندگی میخواهید را برایتان فراهم آورد. شـما فردی حساس و صبورید و سخت می‌کوشید تا بـه اهدافتان برسید. عقاید سختی دارید و بـه سختی قانع میشوید و ایده‌آل گراییتان باعث میشود تحت تأثیر افراد در اطراف خود قرار نگیرید و از آنجایی کـه اطلاعات زیادی در حوزه‌هاي گوناگون دارید، دیگران بشما تکیه می کنند.

 

اسامی با حرف اول I-J-K-Lحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

I: شـما دوست دارید کـه دوست داشته باشید و دوست داشته شوید. از طرف مقابلتان انتظار دارید شـما را درک کند و از این رو، بسیار احساساتی هستید. بـه علم و تحقیق علاقه‌مندید. شـما فردی را بعنوان عشق انتخاب می کنید کـه بداند چگونه شـما رابه لحاظ روحی و مالی ارضا کند. بزودی کسل میشوید و بـه دنبال تغییر می گردید. روابط عاطفی شـما آن چنان پایدار نیستند چون تعهد بـه رابطه عاشقانه را دوست ندارید.

 

J: شـما بـه لحاظ هوش مالی بسیار نیرومند هستید. هیچکس نمیتواند شـما را از مهربان بودن با دیگران باز دارد. شـما بدون آنکه بخواهید فکر کنید در شرایط سخت مالی بـه کمک دوستانتان میروید. بـه بیان دیگر شـما مملو از احساسات هستید و بطور کلی انسان فوق‌العاده اي بنظر می آیید اما اعتقاد آن چنانی بـه عشق ندارید.

 

K: شـما بـه سختی حرف می زنید و بنظر تنها و خجالتی می آیید اما در عین حال بسیار جذاب بنظر می‌‌رسید. شـما فردی شجاع و دارای اطلاعات عمومی زیادی هستید و ذهن اقتصادی قوی دارید. بـه ترفند‌هاي بسیار ریز و حساس اقتصادی تسلط دارید و زندگی عاشقانه‌تان را جدی می گیرید. شخصیت خوب و دلنشینی دارید و می توانید بهترین دوست و بهترین شریک زندگی برای هر شخصی باشید.

 

L: شـما فردی احساساتی هستید و مجذوب معجزه عشق می شوید. عشقتان برایتان در زندگی از هر کس دیگر مهم‌تر اسـت و دارای دایره لغات عاشقانه مخصوص خودتان هستید. ماجراجویی را دوست دارید و ریسک‌پذیرید. شریک زندگی شـما باید روشنفکر باشد چراکه شـما عشق را دوست دارید و تشنه آن هستید کـه طرف مقابلتان قدر شـما را بداند.

 

اسامی با حرف اول M-N-O-Pحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

M: فردی احساساتی، خجالتی و واقع بین هستید ودر عین حال هنرمند و با تجربه‌اید. عشق را در حداکثر سطح ممکن دوست دارید و بـه اسانی میتوانید عشقتان را نقد کنید تا بتوانید بـه بهترین سطح رابطه برسید. البته رسیدن بـه ایده‌آل هاي شـما آن چنان برای فرد مقابلتان آسان نیست. شـما فردی خودخواه هستید و فکر میکنید هرآنچه کـه فکر میکنید صحیح اسـت.

 

N: شـما فردی احساساتی، حساس و دارای قوه تخیل بسیار بالا هستید. بـه سختی گرفتار رابطه عاشقانه می شوید و هیچ مانعی نمی تواند شـما را از حرکت باز دارد. اگر مورد مناسبی برای خودتان پیدا کنید روابط عاطفی قوی را ایجاد می‌نمایید. شـما مانند یک مادر با عشقتان رفتار می کنید و دوست دارید او نیز همین گونه با شـما باشد.

 

O: دوست دارید در فعالیت‌هاي گوناگون حضور داشته باشید اما کمی خجالتی هستید و خواسته‌هایتان را نمیگویید. نیرو و قدرت این را دارید کـه بـه ثروت و شهرت برسید. زندگی مجردی را برای زمان طولانی دوام می‌آورید چرا کـه عشق برای شـما یک پروژه مهم اسـت کـه نیازمند انرژی و دقت کافیست. شـما کسی هستید کـه دوست دارید افراد جدید را ملاقات کرده و چیزهای جدید را تجربه نمایید.

 

P: شـما فرد بالغی هستید و رفتار ناشایستی کـه در شأن شـما نباشد و اسم و رسم شـما را در خطر بیندازد انجام نمیدهید. شـما فردی هوشمند، خوش قیافه و خوش تیپ هستید و جذابیت را دوست دارید. گاهی ممکن اسـت فکر کنید کـه شریک زندگی تان دشمن شماست و با یک دعوای مفصل ارتباطتان را قطع کنید. فردی هستید کـه تجربیات جدید و ماجراجویی را دوست دارید و مایلید در کارها و اموراتتان حرفه‌اي عمل کنید.

 

اسامی با حرف اول Q-R-S-Tحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

Q: شخصیت شناسی از روی اسم هایي کـه با حرف q آغاز میشوند می گوید کـه این افراد در زندگی بـه سرعت حرکت میکنند و کسی بـه پایشان نمیرسد. در عشق فردی مشتاق هستند و بـه اطرافیانشان بر اساس اصول و رفتارشان رفتار می کنند. انها برای یک زندگی عاشقانه نیاز بـه حرف‌هاي عاشقانه، گل و قلب عاشق دارند.

 

R: شـما همیشه آماده ایجاد تغییر و اصلاح رفتار خود هستید و این تغییرات را دوست دارید. شـما بـه دنبال کسی هستید کـه بـه لحاظ فکری همانند شـما باشد و همیشه تلاش میکنید تا نشان دهید لیاقت طرف مقابلتان را دارید. همچنین شـما شخصی روشنفکر هستید و شخصیت رومانتیکی دارید.

 

S: شـما در شغلتان معتقدید لذت‌بردن از کار در اولویت بالاتری نسبت بـه مسائل دیگر قرار دارد. شـما فردی عمیق و نیرومند در احساساتتان بوده و بطرف مقابلتان متعهدید و سر قولتان می مانید. در زندگی عاشقانه‌تان بسیار رمانتیک عمل میکنید و تا زمانی کـه فرد مناسب را پیدا نکنید اقدامی انجام نمی دهید. سخاوت، آرامش و دوست داشتنی بودن جزء جدایی ناپذیری از شماست.

 

T: شـما سرشار از احساسات هستید و البته گاهی بیش از حد مضطرب میشوید. شـما یک رویاپرداز خیالی هستید و میتوانید بـه اسانی وارد یک رابطه عاشقانه شوید ودر عین حال آسان ازآن خارج گردید و خودتان را بازیابی کنید. با ترفندهایی کـه دارید بـه اسانی برای شریک زندگی‌تان جذابیت ایجاد می کنید. شـما کسی هستید کـه روش و منش خودرا در زندگی دارد و نمیخواهد آنرا تغییر دهد.

 

اسامی با حرف اول U-V-W-Xحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

U: فردی مشتاق هستید ودر یک رابطه عاشقانه نهایت لذت را می برید. بـه دنبال کسی میگردید کـه بتوانید عاشقش باشید و وی را تحسین کنید. از نگاه شـما عشق یک چالش اسـت و شـما عاشق رو بـه رو شدن با چالش‌هاي جدید هستید؛ چالش‌هایي کـه باعث میشوند احساس آرامش کافی داشته باشید. فردی هستید کـه بـه هدیه دادن بـه دوستان، خانواده و عشقتان علاقه دارید چرا کـه واکنش‌هاي آنان بـه هدیه، بـه دل‌تان می نشیند.

 

V: شخصیت شناسی از روی اسم می گوید کـه شـما بـه آزادی و انگیزه در زندگی نیازمندید بهمین جهت تا زمانی کـه شریک زندگی‌تان رابه خوبی نشناسید تعهد و یا قولی نمی دهید. بـه افراد عجیب‌وغریب علاقه دارید و کاریزمای وجودی شـما در مواقع نیاز بـه شدت شـما را جذاب می کند.

 

W: بـه خودتان افتخار می کنید ودر تصمیم گیری هایتان خردمندانه عمل می کنید ودر عین حال پاسخ نه رابه سوالاتتان نمی‌پذیرید. وقتی صحبت از عشق میشود، فردی بسیار رومانتیک هستید ودر عین حال سخاوتمندی شـما زبانزد همگان اسـت و معتقدید هیچ چیزی گرانبها تر از عشقتان وجود ندارد. در سورپرایز کردن و بازی‌هاي عاشقانه نیز تبحر خاصی دارید.

 

X: شخصیت شناسی از روی اسم می گوید اگر شـما نامتان با حرف x شروع می شود زندگی بدون هیجان را برنمی‌تابید. متأسفانه دوست دارید هم زمان با بیش از یک نفر رابطه داشته باشید ودر انجام کارهای هم زمان متبحرید.

 

اسامی با حرف اول Y-Zحروف ابجد چه حروفی هستند + طالع بینی حرف اول انگلیسی اسم

Y: فردی بسیار حساس ودر عین حال مستقل هستید. اگر کسی نتواند کاری را در جهت تعریف شده از سوی شـما انجام دهد بطور کلی آن موضوع را فراموش میکنید. روابط عاشقانه شـما آن چنان دوام ندارد چرا کـه همیشه توسط احساسات و حساسیت‌هاتی کـه برای اثبات خودتان نیاز دارید بازرسی میشوید و واکنش دیگران بـه اعمالتان برایتان بسیار مهم اسـت.

 

Z: شـما فردی رمانتیک هستید اما در عین حال احساساتتان رابه اسانی بروز نمی دهید. بـه سختی تلاش میکنید تا شریک زندگی‌تان را راضی نگه دارید. شخصیتی اجتماعی دارید و دوست دارید بـه همه ی از هر طریقی کمک کنید بـه خصوص بـه کسانی کـه احساس میکنید بشما نیاز دارند.

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
بیرون کشیدن جنین خرگوش از واژن زن باردار (+تصاویر)
مشاهده بیشتر