خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ
ﺁﻣﺪ : ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻱ ﻗﻄﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ 80 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﺩﺭﺣﺎﻝ
ﺣﺮﻛﺘﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ؟

ﺷﺎﮔﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻣﻴﻜﻨﻢ ☺️
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ
ﺧﻮﺏ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ
ﻗﻄﺎﺭ ﻛﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻓﺮﺩﺍﻣﻴﺎﺭﻱ ﺷﺎﮔﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﻋﺠﺐ ﻏﻠﻄﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ 😐

ﻧﻔﺮﺑﻌﺪﻱ ﺭﺍ ﺻﺪﺍﻛﺮﺩ
ﺍﺳﺘﺎﺩﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺗﻮﻱ ﻗﻄﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ 75 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ
ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻪ ﺗﻮ ﭼﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻲ ؟
ﺷﺎﮔﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﻠﻴﻮﺭﻣﻮ ﺩﺭﻣﻴﺎﺭﻡ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ 50 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩﻩ
ﮔﻔﺖ : ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻡ 😐
ﺍﺳﺘﺎﺩ : ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻮﭘﻪ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﺟﻮﺭ ﻫﺴﺖ .
ﮔﻔﺖ : ﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﺩﻡ ناجور هم باشه 😐 ولی من اون پنجره ى لعنتی رو باز نميكنممممم !! 😐😂😂

🤣🤣🤣😂😂😂

خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﮔﻔﺘن ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﯿﻪ؟
ﮔﻔﺖ: ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻪ !!
ﭘﺮﺳﯿﺪن ﯾﻌﻨﯽ چی؟؟

ﮔﻔﺖ: ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﯾﻢ،ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯾﻢ!

ﺣﺎﻻ ﻋﺮﻕ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ! 😂😂‎‌‌‌‌‌‌

🤣🤣🤣😂😂😂

 

امروز رفتم کتابخونه یه چند تا کتاب بگیرم یه کتاب دیدم روش نوشته :
مردها چه زنهایی را دوست دارند!!!!!

والا ما تا يادمون میاد مردها همه زنها رو دوست دارن بجز زن خودشون را.
دیگه طبقه بندی نمیخاد😂😂

🤣🤣🤣😂😂😂

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯼ ﮐﻞ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ : دﺧﺘﺮﺍﻥ

ﺑﺪ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻭ ﭘاﻧﺼﺪﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣان ﺟﺮﯾﻤﻪ

ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ! . . . . . .😳😳

.
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ کارمون دراومد ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻼﻓﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ ﻫﻢﺑﮕﯿﺮﯾﻢ! 😂😂😂

🤣🤣🤣😂😂😂

خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

با بابام رفتیم دکتر…به دکتر میگم دکتر رو لبم جوش میزنه..
بعد کلی معاینه میگه به دوست دخترت بگو رژ لبشو عوض کنه!!😐😐😐😐😐

خو چی بگم به دکتر مملکت جلو بابام😐

الان تو خونه دارم مثل خر کتک میخورم🙈🙈
😂😂😂😂

🤣🤣🤣😂😂😂

خنده دار ترین جک هایی که تا به حال خوندید

تست روانشناسی:

به 5 پرسش زیر پاسخ داده
خواهشا تمرکز کرده و اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو انتخاب کنید

1.خود را در یک جنگل تصور کنید:
1.جنگل سیاه است
2.جنگل سبز است
3.جنگل پاییزی و زرد است
4.هیچکدام

2.خود را کنار دریا تصور کنید
1.دریا طوفانی است
2.دریا آرام است
3.شب است
4.هیچکدام

3.کدام رنگ را بیشتر میپسندید؟
1.سیاه
2.طوسی
3.سفید
4.هیچکدام

4.در یک روز گرم و تابستانی کدام را میپسندید؟
1.بستنی
2.آب
3.غذای گرم
4.هیچکدام

5.فرد رویا های شما

1.قد بلند است
2.قد.کوتاه است
3.ایده آل است
4.هیچکدام

حال مجموع امتیاز های خود را به صورت عمودی از بالا به پایین روی کاغذ نوشته و با کاغذ موشک درست کنید. موشک را با زاویه ی نود درجه از سطح زمین به دو متر جلو تر از خودتان پرت کنید و حالشو ببرید

🤣🤣🤣😂😂😂

 

يه روز يه مرده توى فرودگاه از پشت شيشه به يه هواپيما نگاه ميكرد و سيگار ميكشيد.

مرد حكيمى به او نزديك شد و پرسيد؛چند ساله كه سيگار ميكشى؟
مرد سيگارى گفت؛ سى ساله سيگار ميكشم.
مرد حكيم گفت؛ آيا ميدونى باپولى كه بمدت سى سال صرف خريد سيگار كردى،اگر جمع كرده بودى،الان ميتونستى اون هواپيما رو بخرى؟

مرد سيگارى گفت؛اون هواپيماى شخصى خودمه
مرد حكيم گفت؛
“يه نخ بده تا با هم بكشيم”😂😂😅

🤣🤣🤣😂😂😂
آیا از موهای زائد خود رنج می برید؟

چراتیغ؟

چرا لیزر؟

با مراجعه به بازار، و نگاهی به قیمتها ، همه پشمهایتان میریزد

انستیتو زیبایی حسن روحانی😂

🤣🤣🤣😂😂😂

به خانومه ميگن شوهرت سكته ناقص كرده ….

ميگه:نكبت، هيچ كارى رو نمى تونه كامل انجام بده😂😂

🤣🤣🤣😂😂😂

 

دعای یک مرد هنگام نماز :
خداوندا…!
کودکی ام را دادی وگرفتی….!!!
جوانی ام را دادی و گرفتی….!!!
چندسالی است که زن دادی…

خواستم یادآوری کرده باشم…!!😐

🤣🤣🤣😂😂😂

مطالب داغ هفته اخیر
تبلیغات متنی
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
جدیدترین عکس نوشته های خاص برای پروفایل
مشاهده بیشتر